Populizmus a extrémizmus ako súčasť novej politickej kultúry?

Správa z panelovej diskusie na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

K dispozícii aj v Deutsch

Nemecký politik a slovenskí experti diskutujú na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Populistické strany a hnutia získavajú v Európe stále väčšiu podporu. Kde sú príčiny tohto javu? Môže byť v tejto situácii ohrozená demokracia? A ako má reagovať politika a občianska spoločnosť? O týchto otázkach diskutovali poslanec parlamentu spolkovej krajiny Brandenbursko Dr. Jan Redmann, politológ Dr. Radoslav Štefančík a sociologička Oľga Gyarfášová. Podujatie v nemeckom jazyku sa konalo 30. novembra 2016 na Ekonomickej univerzite v Bratislave, moderátorom bol Matthias Barner, riaditeľ Nadácie Konrada Adenuaera v Prahe a Bratislave. Organizátormi podujatia boli Ekonomická univerzita v Bratislave, Nemecká akademická výmenná služba (DAAD) a Nadácia Konrada Adenauera v Bratislave.

Autor

Matthias Barner

Séria

Príspevky k podujatiu

zverejnené

Slovensko, 2. december 2016

Dr.Radoslav Štefančík, Matthias Barner, Dr. Jan Redmann

Panelová diskusia: Populizmus a extrémizmus, ako súčasť novej politickej kultúry? Dr.Radoslav Štefančík, Matthias Barner, Dr.Jan Redmann