V transatlantických vzťahoch musíme posilniť európsky pilier

GLOBSEC FORUM 2017

K dispozícii aj v Deutsch

V Bratislave sa už po dvanásty raz stretli prezidenti, predsedovia vlád, ministri a poslanci, aby spolu s bezpečnostnými expertmi diskutovali o zahraničnopolitickej a bezpečnostnej situácii v Európe a vo svete. Nadácia Konrada Adenauera patrila aj v tomto roku k hlavným inštitucionálnym partnerom podujatia.

Obrázok 1 z 5
Prezident Slovenskej Republiky Andrej Kiska počas úvodného príhovoru

Prezident Slovenskej Republiky Andrej Kiska počas úvodného príhovoru

Medzi mnohými významnými hosťami bratislavského bezpečnostného fóra boli predseda Európskej rady Donald Trump, ako aj prezident Poľska a Slovenska, prezidentky Chorvátska a Estónska. Ich účasť podčiarkla dôležitosť podujatia, ako aj jeho osobitnú stredoeurópsku perspektívu. Medzinárodná bezpečnostná konferencia, na ktorej sa v tomto roku zúčastnilo 1300 hostí zo 70 krajín sveta, sa od svojho vzniku rozrástla a stala sa významným fórom o globálnych a osobitne transatlantických bezpečnostných témach. Globsec 2017 sa konal v znamení aktuálnej debaty o budúcnosti transatlantickej spolupráce po ostatnom stretnutí hláv štátu a predsedov vlády členských krajín NATO v Bruseli. Hoci mnohí účastníci vyjadrili svoje pochybnosti o spoľahlivosti nového prezidenta Spojených štátov, predsa nikto nespochybnil skutočnosť, že transatlantické partnerstvo zostane aj naďalej základným pilierom európskej politiky. To napokon dosvedčila okrem iného aj hojná účasť amerických expertov a predstaviteľov vlády na konferencii. Účastníci sa však zhodli aj na tom, že Európa musí pre svoju bezpečnosť urobiť viac a v transatlantickom vzťahu je potrebné celkovo posilniť európsky pilier.

Počas GLOBSEC-Fóra sa diskutovalo nielen o bezpečnostných otázkach v užšom vojenskom zmysle slova, ale aj o politickej spolupráci v rámci Európskej únie a o jej budúcom vývoji. Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska zdôraznil, že je potrebné brániť sa proti útokom na demokratické inštitúcie a chrániť spoločné hodnoty západnej civilizácie: „Naše hodnoty sú tou najlepšou zbraňou proti každému nepriateľovi“, povedal vo svojom otváracom prejave na začiatku podujatia.

GLOBSEC 2017 sa zaoberal aj ďalšími témami, ako napr. globálne hospodárske trendy, kritická situácia na Blízkom východe a pretrvávajúca nestabilita v bezprostrednom susedstve EÚ. Ďalšou ťažiskovou témou bola téma technologického rozvoja ako motora budúceho vývoja politiky a bezpečnosti.

Autor

Matthias Barner

Séria

Príspevky k podujatiu

zverejnené

Slovensko, 31. máj 2017

Kontakt

Matthias Barner

Riaditeĺ zastúpenia v Českej republike a Slovenskej republike

Matthias Barner
Tel. +420 222 320-190
Fax +420 222 320-198
Jazyky: Deutsch,‎ English,‎ Italiano