Nadácia Konrada Adenauera smúti za Helmutom Kohlom

K dispozícii aj v Deutsch

K úmrtiu bývalého kancelára Spolkovej republiky Nemecko sa vyjadril predseda Nadácie Konrada Adenauera a bývalý predseda Európskeho parlamentu Hans-Gert Pöttering:

„Odišiel od nás vynikajúci nemecký štátnik a veľký Európan. Nadácia Konrada Adenauera smúti za bývalým kancelárom Spolkovej republiky Nemecko Dr. Helmutom Kohlom, ktorý bol kancelárom nemeckej jednoty a čestným občanom Európy.

Kresťanská výchova a dramatické zážitky v mladosti sa stali pre Helmuta Kohla politickou úlohou. Helmut Kohl sa narodil 3. apríla 1930 v meste Ludwigshafen a už ako mladý človek zakúsil, čo znamená vojna, diktatúra a národný socializmus. Základom jeho politického konania bolo vždy presvedčenie, že jedine spolužitie európskych národov môže odvrátiť vznik nových konfliktov a nepriateľstiev. Ako ministerský predseda spolkovej krajiny Porýnie-Falcko a ako spolkový kancelár a predseda Kresťanskodemokratickej únie Nemecka výrazne ovplyvnil nemeckú politiku druhej polovice dvadsiateho storočia.

Ťažiskom vládnej politiky spolkového kancelára Kohla bolo úsilie, nanovo naštartovať proces európskeho zjednocovania a byť spoľahlivým partnerom krajín, susediacich s Nemeckom. Životným dielom politika Helmuta Kohla bola Schengenská dohoda, spoločný vnútorný trh, otvorenie Európskej únie pre proreformné štáty strednej a východnej Európy a Maastrichtská zmluva. 11. decembra 1998 dostal Helmut Kohl najvyššie európske vyznamenanie od predstaviteľov štátov a vlád Európskej únie, ktorí ho menovali „čestným občanom Európy“. Takejto pocty sa dostalo predtým jedine Jeanovi Monnetovi.

Pre Helmuta Kohla sa stal rok 1989 historickým míľnikom. Spolkový kancelár sa chopil príležitosti a zavŕšil celkom v duchu Konrada Adenauera, slobodné zjednotenie Nemecka. Helmut Kohl totiž nikdy neuzavrel nemeckú otázku a nebol vysporiadaný so situáciou dvoch nemeckých štátov. Preambulu nemeckej ústavy vnímal ako svoju veľkú úlohu.

Úspešné znovuzjednotenie Nemecka sa bude navždy spájať s menom Helmuta Kohla, s jeho štátnickou múdrosťou a veľkou dôverou, ktorú si svojim osobným zástojom získal v Európe ako aj v celom svete.

Helmut Kohl sa vždy s veľkým zápalom angažoval pre Nadáciu Konrada Adenauera a bol počas niekoľkých desaťročí členom jej predstavenstva. Cítime za to hlbokú vďačnosť a sme v myšlienkach a modlitbách pri ňom, pri jeho manželke a jeho rodine.“

zverejnené

Berlin, 17. jún 2017