Lepšia demokracia

Princípy zastupiteľského usporiadania štátu

K dispozícii aj v Deutsch

Zastupiteľská parlamentná demokracia, jej inštitúcie a postupy sú stále pod väčším tlakom. Výzvy prichádzajú z vonku od autoritárskych režimov, ale aj zvnútra od extrémistických a populistických hnutí. Táto brožúra predkladá základné princípy zastupiteľskej straníckej demokracie a parlamentarizmu v kompaktnej forme a zrozumiteľným jazykom.

Demokratické systémy musia spĺňať mnoho požiadaviek, dajú sa organizovať rôznymi spôsobmi. V tejto publikácii sme sformulovali princípy zastupiteľskej parlamentnej demokracie, ktoré považujeme za základ pre budovanie lepšej demokracie.
Takto chceme prispieť k šíreniu a podpore zastupiteľskej parlamentnej demokracie.

Autori

Franziska Fislage, Karsten Grabow, Nico Lange, Tobias Montag, Franziska Rinke, Daphne Wolter

zverejnené

Slovensko, 14. september 2017

ISBN

978-3-95721-295-5