Publikácie

Strana 5

Prieskum agentúry Focus: Smeru klesli preferencie, KDH si polepšilo, v parlamente by získalo 23 poslancov

Aktuálny prieskum volebných preferencii ukazuje, že SMER by už nemohol vládnuť sám. viac…

Správy o krajine | 14. február 2014

Príhovor podpredsedu NR SR a predsedu KDH Jána Figeľa

K 20. VÝROČIU ZALOŽENIA KANCELÁRIE NADÁCIE KONRADA ADENAUERA V BRATISLAVE

21. mája 2013 sme si pripomenuli 20. výročie založenia kancelárie Nadácie Konrada Adenauera v Bratislave a zároveň sme zahájili významnú medzinárodnú kultúrnu konferenciu Stavať mosty v Európe. Na slávnostnom podujatí v historickej budove NR SR vystúpil aj podpredseda NR SR a predseda KDH Ján Figeľ. Na tomto mieste prinášame plné znenie jeho príhovoru. viac…

Príspevky k podujatiu | 4. november 2013

Príhovor predsedu Nemeckého spolkového snemu Dr. Norberta Lammerta

k 20. výročiu založenia kancelárie Nadácie Konrada Adenauera v Bratislave

21. mája 2013 sme si pripomenuli 20. výročie založenia kancelárie Nadácie Konrada Adenauera v Bratislave a zároveň sme zahájili významnú medzinárodnú kultúrnu konferenciu Stavať mosty v Európe. Na slávnostnom podujatí v historickej budove NR SR vystúpil predseda Nemeckého spolkového snemu Dr. Norbert Lammert. Na tomto mieste prinášame plné znenie jeho príhovoru. viac…

Príspevky k podujatiu | 4. november 2013

Solutions to the Debt Crisis in the EU from the Slovak Perspective

Peter Goliáš, Eugen Jurzyca

Analýza z dielne expertov INEKO v anglickom jazyku sa zaoberá možnosťami riešenia dlhovej krízy v EÚ a postojom Slovenska k jej riešeniu. viac…

Správy o krajine | 25. september 2013

IVO BAROMETER 2013: Kvalita demokracie na Slovensku

Cieľom projektu IVO Barometer je pravidelne hodnotiť kvalitu demokracie na Slovensku v piatich oblastiach: demokratické inštitúcie a právny štát; legislatíva; ochrana a dodržiavanie ľudských a menšinových práv; nezávislé médiá a médiá verejnej služby; občianska spoločnosť a tretí sektor. Podľa autorov, v prvom polroku 2013 „snaha o koncentráciu mocenských pozícií v rukách jednej politickej sily nadobudla z hľadiska intenzity neporovnateľnú podobu () od nastolenia demokracie v roku 1989.“ Na tomto mieste prinášame plné znenie textu, ktory vyšiel s podporou Nadácie Konrada Adenauera. viac…

Správy o krajine | 1. september 2013