Publikácie

Strana 6

Slovensko, Európa a kríza: súvislosti a východiská

Prejav člena Európskej komisie Jána Figeľa, ktorý odznel na kolokviu Nadácie Konrada Adenauera 6. mája 2009 v Bratislave

Pred 20 rokmi sme dostali dar slobody, pred 5 rokmi dar spoločnej Európy. Aj z úcty k tomu sa nesmieme posúvať ako kyvadlo od komunizmu ku konzumizmu, od násilného kolektivizmu k bezbrehému individualizmu. Som presvedčený o tom, že obnova musí prísť z koreňov našej kultúry a skúseností, ktoré sme na ceste históriou nadobudli. Z inštitúcií a ustanovizní občianskej spoločnosti, zo samosprávy a z politických strán, ale aj z cirkví, akademických a univerzitných kruhov, intelektuálov a umelcov, od zodpovedných a otvorených podnikateľov. viac…

Správy o krajine | 13. máj 2009

Slowakischer Monatsbericht, September 2008

herausgegeben in Zusammenarbeit mit M.E.S.A. 10

Bericht über Wirtschaft und Politik in der Slowakei viac…

Správy o krajine | 6. október 2008

Slowakischer Monatsbericht, August 2008

in Zusammenarbeit mit M.E.S.A. 10

Bericht über Politik und Wirtschaft in der Slowakei viac…

Správy o krajine | 4. september 2008

Slowakischer Monatsbericht, Juli 2008

herausgegeben in Zusammenarbeit mit M.E.S.A. 10

Bericht über Politik und Wirtschaft in der Slowakei viac…

Správy o krajine | 4. august 2008