Publikácie

Strana 6

Sociálne trhové hospodárstvo v globalizovanom svete

Kongresový dokument prijatý na riadnom kongrese Európskej ľudovej strany v Bonne, 9.-10. decembra 2009 viac…

Správy o krajine | 25. február 2010

Ako ďalej Slovensko?

december 2009

Správa o politickej situácii na Slovensku: Úspešný príbeh eura na Slovensku; Spravodlivosť a médiá pod dohľadom vládnej moci. V nemeckom jazyku viac…

Dr. Hubert Gehring, Christoph Thanei | Správy o krajine | 11. január 2010

Príhovor Jána Figeľa k 20. výročiu Nežnej revolúcie

Príhovor Ján Figeľa, ktorý odznel 17. novembra 2009 v Opere SND v Bratislave viac…

Príspevky k podujatiu | 25. november 2009

Zbytočná novela jazykového zákona

Článok člena Európskeho parlamenu Michaela Gahlera

Vo svojom článku sa autor Michael Gahler, člen EP podrobne venuje novele slovenského jazykového zákona, ktorá vstúpila do platnosti 1. septembra 2009. Text v nemeckom jazyku. viac…

Michael Gahler | Správy o krajine | 27. august 2009

Bratislava, Európa a kríza: súvislosti a východiská

Príhovor Andreja Ďurkovského na kolokviu KAS

Príhovor primátora Bratislavy Andreja Ďurkovského na slávnostnom kolokviu KAS k piatemu výročiu vstupu Slovenska do EÚ dňa 6. mája 2009 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave viac…

Správy o krajine | 13. máj 2009