Publikácie

Strana 6

Solutions to the Debt Crisis in the EU from the Slovak Perspective

Peter Goliáš, Eugen Jurzyca

Analýza z dielne expertov INEKO v anglickom jazyku sa zaoberá možnosťami riešenia dlhovej krízy v EÚ a postojom Slovenska k jej riešeniu. viac…

Správy o krajine | 25. september 2013

IVO BAROMETER 2013: Kvalita demokracie na Slovensku

Cieľom projektu IVO Barometer je pravidelne hodnotiť kvalitu demokracie na Slovensku v piatich oblastiach: demokratické inštitúcie a právny štát; legislatíva; ochrana a dodržiavanie ľudských a menšinových práv; nezávislé médiá a médiá verejnej služby; občianska spoločnosť a tretí sektor. Podľa autorov, v prvom polroku 2013 „snaha o koncentráciu mocenských pozícií v rukách jednej politickej sily nadobudla z hľadiska intenzity neporovnateľnú podobu () od nastolenia demokracie v roku 1989.“ Na tomto mieste prinášame plné znenie textu, ktory vyšiel s podporou Nadácie Konrada Adenauera. viac…

Správy o krajine | 1. september 2013

Angelo Bonauguro: Príbeh našej slobody

Štyridsať rokov komunizmu nezničilo cirkev na Slovensku

Článok talianskeho novinára A.Bonaugura, ktorý sa zúčastnil osláv 25.výročia Sviečkovej manifestácie v Bratislave. viac…

2. apríl 2013

Múr, hranica naprieč Nemeckom

Prednášky „Múr ako symbol“ a “Berlínsky múr a múry na Slovensku“

Prednášky Františka Mikloška a Františka Neupauera, ktoré odzneli počas prezentácie výstavy o Berlínskom múre a v rámci projektu Nenápadní hrdinovia viac…

Príspevky k podujatiu | 5. marec 2012

Sociálne trhové hospodárstvo v globalizovanom svete

Kongresový dokument prijatý na riadnom kongrese Európskej ľudovej strany v Bonne, 9.-10. decembra 2009 viac…

Správy o krajine | 25. február 2010