Publikácie

Strana 7

Príhovor Jána Figeľa k 20. výročiu Nežnej revolúcie

Príhovor Ján Figeľa, ktorý odznel 17. novembra 2009 v Opere SND v Bratislave viac…

Príspevky k podujatiu | 25. november 2009

Zbytočná novela jazykového zákona

Článok člena Európskeho parlamenu Michaela Gahlera

Vo svojom článku sa autor Michael Gahler, člen EP podrobne venuje novele slovenského jazykového zákona, ktorá vstúpila do platnosti 1. septembra 2009. Text v nemeckom jazyku. viac…

Michael Gahler | Správy o krajine | 27. august 2009

Bratislava, Európa a kríza: súvislosti a východiská

Príhovor Andreja Ďurkovského na kolokviu KAS

Príhovor primátora Bratislavy Andreja Ďurkovského na slávnostnom kolokviu KAS k piatemu výročiu vstupu Slovenska do EÚ dňa 6. mája 2009 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave viac…

Správy o krajine | 13. máj 2009

Slovensko, Európa a kríza: súvislosti a východiská

Prejav člena Európskej komisie Jána Figeľa, ktorý odznel na kolokviu Nadácie Konrada Adenauera 6. mája 2009 v Bratislave

Pred 20 rokmi sme dostali dar slobody, pred 5 rokmi dar spoločnej Európy. Aj z úcty k tomu sa nesmieme posúvať ako kyvadlo od komunizmu ku konzumizmu, od násilného kolektivizmu k bezbrehému individualizmu. Som presvedčený o tom, že obnova musí prísť z koreňov našej kultúry a skúseností, ktoré sme na ceste históriou nadobudli. Z inštitúcií a ustanovizní občianskej spoločnosti, zo samosprávy a z politických strán, ale aj z cirkví, akademických a univerzitných kruhov, intelektuálov a umelcov, od zodpovedných a otvorených podnikateľov. viac…

Správy o krajine | 13. máj 2009

Slowakischer Monatsbericht, September 2008

herausgegeben in Zusammenarbeit mit M.E.S.A. 10

Bericht über Wirtschaft und Politik in der Slowakei viac…

Správy o krajine | 6. október 2008