Վերապատրաստման դասընթաց «Հասարակագիտություն» առարկայի ուսուցիչների համար

Օգոստոս 30 չորեքշաբթի

ժամը/ամսաթիվը

30-ը Օգոստոս, 2017 թ., 10.00-18.00

տեղ

Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոն, ԵՊՀ

միջոցառման տեսակը

Վորկշոպ

Մեկօրյա վերապատրաստման անդրանիկ դասընթացի շրջանակներում Երևանի երեք դպրոցների 10 ուսուցիչների ներկայացվելու են «Հասարակագիտություն» առարկայի դասագրքի նոր գրված գլուխները: Դասընթացներն անցկացվելու են պարբերաբար՝ 2017/2018 ուսումնական տարվա ընթացքում:

առկա է նաև Deutsch

 

տեղեկատու անձ

Liana Marukyan

Նախագծի համակարգող (Երևանի գրասենյակ)

Liana Marukyan
հեռ. +374-12545115