Ինտերնետային գլխավոր մուտք` Օժանդակում ԶԼՄ-ներին

առկա է նաև Deutsch, ქართული

Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամը Հարավային Կովկասում աջակցում է ազատ, անկախ և պրոֆեսիոնալ աշխատող ԶԼՄ-ներին: Այդ պատճառով էլ վերջին տարիներին մենք լրագրողների համար իրականացրել ենք բազմաթիվ սեմինարներ և վորկշոպեր, ինչպես նաև հրատարակել` մի շարք հրատարակություններ:2011թ-ին այս ոլորտում մեր աշխատանքը սևեռելու ենք մասնավորապես «քաղաքական հաղորդակցություն» ոլորտի վրա:

ԼՐԱԳՐՈՂՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ԼՐԱԳՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԿԱՐԴԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Մենք հրատարակել ենք մի հրատարակություն հայկական ԶԼՄ-ների և մեկ հրատարակություն վրացական ԶԼՄ-ների օրենսդրության վերաբերյալ: Եթե ուզում եք ստանալ մեկ օրինակ այդ հրատարակումներից, խնդրում եմ դիմել մեր պրոյեկտ կոորդինատորին:

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ԶԼՄ-ՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ

Ազատ ԶԼՄ-ները ունեն ֆինանսապես անկախության կարիք: Համապատասխանաբար կարևոր է նաև ԶԼՄ-ների լավ կառավարումը: 2009թ.-ին սկսեցինք նրանից, որ առաջին անգամ զբաղվեցինք «ԶԼՄ-ների կառավարում» թեմայով: Գերմանացի ԶԼՄ_ների կառավարման փորձագետը, տիկին Զաբինե Բյոթխերը մեր համար մշակեց տեսության և պրակտիկայի համադրությամբ սեմինարների շարք: 2010թ.-ին այդ բազիսային աշխատանքը համալրեց վրացական տեղական մի թերթի:Coaching-Serie .

Ի լրացումն այս սեմինարների շարքին, մի փոքր ուշ լույս կտեսնի մի ձեռնարկ «ԶԼՄ-ների կառավարման մասին»:

ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԼՐԱԳՐՈՂԱԿԱՆ ՄԱՏԱՂ ՍԵՐՆԴԻՆ

Սկսած 2009թ.-ից մենք աջակցում ենք լրագրության ոլորտի մագիստրատուրայում սովորող ուսանողներին կրթաթոշակներով: Մանրամասն տեղեկատվություն մեր կրթաթոշակային ծրագրի մասին, որը նախատեսված է Հարավային Կովկասի լրագրողական մատաղ սերնդի աջակցմանը, Դուք կգտնեք այստեղ Demokratie-Ticker