ჟურნალისტური წერის ტექნიკის საკითხები ადგილობრივი სტიპენდიატებისთვის

სექტემბერ… 20 სამშაბათი

თარიღი/დრო

20 - 21 სექტემბერი 2011 წ., 10.00-17.00

ადგილი

კონრად ადენაუერის სახელობის ფონდის რეგიონული ბიურო, ფერიცვალების ქუჩა № 2,

-თან

ნაირა ბეპიევი ზვიად ქორიძე

ტიპი

სახელოსნო

კონრად ადენაუერის სახლეობის ფონდი მართავს ტრენინგს ქართველი ადგილობრივი სტიპენდიატებისთვის ჟურნალისტიკური წერის ტექნიკის თემაზე.

ასევე არსებობს ----ში Deutsch

20 სექტემბერი, 2011 წელი

10.00
მისალმება
ნათია ცანავა
კონრად ადენაუერის სახელობის ფონდი, გუნდის ასისტენტი

10.05
ქართული ენა (დამწერლობის წარმოშობა, მისი განვითარების საფეხურები, დიალექტები, უძველესი ქართული ძეგლები

ორთოგრაფიულ-სტილისტური სავარჯიშოები

11.15
შესვენება

11.30
სტილი, სტილის რაობა, სტილისტიკის შესწავლის საკითხები
ა) სამეცნიერო სტილი
ბ) პუბლიცისტური სტილი
გ) ოფიციალურ-საქმიანი სტილი
დ) სასაუბრო სტილი

ორთოგრაფიულ-სტილისტური სავარჯიშოები

13.00
სადილი რესტორან „ძველ მეტეხში“

14.00
რას ნიშნავს სტატიის არქიტექტურა? სტატიის აგებისთვის აუცილებელი კომპონენტები

15.30
შესვენება

15.45
რა არის ლიდი? რატომ არის საჭირო ლიდი? რისგან შედგება ლიდი? როგორ დავწეროთ ლიდი?

17.00
სემინარის პირველი დღის დასასრული

21 სექტემბერი, 2011 წელი

10.00
ნორმა და შეცდომა სახელებში; ზმნებში; სახელზმნებში
ორთოგრაფიულ-სტილისტური სავარჯიშოები

11.15
შესვენება

11.30
კომპოზიტები, პარონიმები, იდიომები, კალკები, უცხო ენებიდან შემოსული სიტყვების დაწერილობა

ორთოგრაფიულ-სტილისტური სავარჯიშოები

13.00
სადილი რესტორან „ძველ მეტეხში“

14.00
სტატიის ექსპოზიცია: პერსონაჟების ფუნქციური დატვირთვა. მოქმედების დინამიკა. კულმინაცია და კვანძის გახსნა. ექსპოზიციისა და ლიდის ურთიერთკავშირი

15.30
შესვენება

15.45
რა არის ბეგრაუნდი? როგორ ვმუშაობთ ბეგრაუნდზე? როგორ ვაგროვებთ ინფორმაციას ბეგრაუნდისთვის და როგორ ვწერთ ბეგრაუნდს?
17.00
სემიანრის დასასრული

საკონტაქტო პირი

Natia Tsanava

ასისტენტი (თბილისის ბიურო)

Natia Tsanava
ტელ. +995 32 245 91 11
ფაქსი +995 32 224 01 03
ენები: Deutsch,‎ ქართული