მედიის ხელშეწყობა

ასევე არსებობს ----ში Deutsch, հայերեն

კონრად ადენაუერის სახელობის ფონდი აქტიურად მუშაობს სამხრეთ კავკასიაში თავისუფალი, დამოუკიდებელი და პროფესიონალური ჟურნალისტური საქმიანობის განვითარებისათვის. ამ მიზნით, ბოლო წლებია, ჟურნალისტებისათვის ჩავატარეთ უამრავის სემინარი და გამოვეცით წიგნები. 2011 წელისათვის ვგეგმავთ ინტენსიურად ვიმუშავოთ "პოლიტიკური კომუნიკაციის" კუთხით.

პრაქტიკული სახის საგანმანათლებლო სემინარები ჟურნალისტებისათვის

საკითხავი მასალა

ჩვენმა ფონდმა გამოსცა სომხურ და ქართულ ენებზე წიგნი მედიასამართლის შესახებ. წიგნების მისაღებად გთხოვთ დაუკავშირდეთ, შესაბამის ქვეყანაში, ჩვენს კოორდინატორებს მედიის საკითხებში.

მედიის როლი

თავისუფალ მედიას, გარკვეულწილად, ესაჭიროება ფინანსური დამოუკიდებლობა. შესაბამისად, მნიშნელოვანია მედიის გონივრული მენეჯმენტი. ფონდმა ამ თემაზე მუშაობა 2009 წელს დაიწყო და ფონდის თხოვნით, მედიის მენეჯმენტის გერმანელმა ექსპერტმა, ქალბატონმა საბინე ბიოთჰერმა შეიმუშავა თეორიული და პრაქტიკული სემინარების სახეების მთელი რიგი. 2010 წელს კი, თეორიული ცოდნა პრაქტიკული სემინარების სახით ჩავუტარეთ ერთ-ერთი ადგილობრივი გაზეთის თანამშრომლებს.

ამ სემინარების გაგრძელება იქნება სახელმძღვანელო "მედიის მენეჯმენტი", რომელსაც მალე შემოგთავაზებთ ელექტრონული სახით.

ახალგაზრდა ჟურნალისტების ხელშეწყობა

2009 წლიდან მოყოლებული ადენაუერის სახელობის ფონდი ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის გასცემს სტიპენდიებს. დაწვილებითი ინფორმაცია სასტიპენდიო პროგრამის შესახებ იხილეთ: ფონდის სტიპენდიატების სტატიები