გერმანიის ქრისტიან დემოკრატიული კავშირის პროგრამა სომხურ ენაზე

ასევე არსებობს ----ში Deutsch, հայերեն

კონრად ადენაუერის ფონდმა სომხურ ენაზე თარგმნა გერმანიის ქრისტიან დემოკრატიული კავშირის პროგრამა. კონრად ადენაუერის ფონდი სომხეთში ხელს უწყობს პარტიათა პროგრამულ განვითარებას და მათ შესახებ საზოგადოების ინფორმირებას. წინამდებარე თარგმანის მიზანია წაახალისოს დისკუსია პარტიათა პროგრამატიკის შესახებ.

გამოჩენა

Eriwan, 24 ივნისი 2009 წ.