งานสัมมนาว่าด้วยการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศเยอรมนี

เยอรมนีหลังการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2560

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. ที่ผ่านมา มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทยร่วมกับสถาบันศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยจัดสัมมนาว่าด้วยการเลือกตั้งทั่วไปของเยอรมนีในปี 2017 มีนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง

ภาพหมู่

มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทย ร่วมจัดการประชุมนานาชาติในหัวข้อการปกครองส่วนท้องถิ่น

มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ สำนักงานประเทศไทยร่วมกับวิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 5 ขึ้น ระหว่างวันที่ 13-15 ก.ย. ที่ผ่านมา เพื่อให้ความรู้แก่นักวิชาการ นักศึกษาและผู้สนใจ

งานสัมมนาจัดร่วมกับสำนักงานศาลปกครอง วันที่ 27 มีนาคม 2560 กรุงเทพมหานคร

กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานศาลปกครอง ได้จัดให้มีงานสัมมนาว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยมีนักกฎหมาย เจ้าหน้าที่รัฐ และตุลาการศาลปกครอง เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์


ยินดีต้อนรับ

มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ เป็นมูลนิธิการเมืองจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ให้การสนับสนุนและความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านต่างๆ ผ่านทางการจัดกิจกรรมและการดำเนินโครงการมากมาย

เพิ่มเติม…


กิจกรรม

30. ม.ค.
กรุงเทพมหานคร
การประชุมใหญ่

IPPS Annual Meeting

ดูกิจกรรมทั้งหมด ›

กิจกรรมที่ผ่านมา

23. - 25. ธ.ค
จ.สงขลา
การประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น

กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

19. ธ.ค
กรุงเทพมหานคร
สัมมนา

การส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อเป็นนโยบายระดับท้องถิ่น

15. ธ.ค
กรุงเทพมหานคร
การนำเสนอหนังสือ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของเยอรมนี: ระบบไต่สวน

สิ่งพิมพ์

การพัฒนาการเมืองที่ยั่งยืน

หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อชี้ให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาการเมืองในประเทศไทยและประเทศต้นแบบประชาธิปไตยที่สำคัญๆ ในโลก ซึ่งเป็นประเด็นที่ทางมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ และสถาบันนโยบายศึกษาได้ให้ความสนใจมาโดยตลอด เพิ่มเติม…

ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม

หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมของสาธารณะในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ต้องมีความยุติธรรมประกอบอยู่ด้วย [...] เพิ่มเติม…

การเมือง-การเลือกตั้งไทย และประเทศในอาเซียน

หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อชี้ให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาการเมืองและระบบการเลือกตั้งในประเทศไทยและในประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นประเด็นที่ทางมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ และสถาบันนโยบายศึกษาได้ให้ความสนใจมาโดยตลอด เพิ่มเติม…

ดูสิ่งพิมพ์ทั้งหมด ›

ติดต่อ ›

Konrad-Adenauer-Stiftung

สำนักงานประเทศไทย

75/2 ซอยสุขุมวิท 61
แขวงคลองตัน เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
ประเทศไทย
โทร +66(0)2 714-12 07/8, +66(0)2 714-13 06
แฟกซ์ +66(0)2 714 13 07

สื่อสังคม