ภาพหมู่

มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทย ร่วมจัดการประชุมนานาชาติในหัวข้อการปกครองส่วนท้องถิ่น

มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ สำนักงานประเทศไทยร่วมกับวิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 5 ขึ้น ระหว่างวันที่ 13-15 ก.ย. ที่ผ่านมา เพื่อให้ความรู้แก่นักวิชาการ นักศึกษาและผู้สนใจ

งานสัมมนาจัดร่วมกับสำนักงานศาลปกครอง วันที่ 27 มีนาคม 2560 กรุงเทพมหานคร

กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานศาลปกครอง ได้จัดให้มีงานสัมมนาว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยมีนักกฎหมาย เจ้าหน้าที่รัฐ และตุลาการศาลปกครอง เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์

ฯพณฯ เพเทอร์ พรือเกล เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย และอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ที่บูธของมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์

60 ปี หุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ไทย-เยอรมัน

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2560 มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทยได้เข้าร่วมงาน "TICA Connect 2017" ซึ่งจัดขึ้นที่กระทรวงการต่างประเทศ งานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "60 ปี หุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ไทย-เยอรมัน" ภายในงาน มูลนิธิฯ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ เพเทอร์ พรือเกล เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย และนางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เยี่ยมชมบูธของมูลนิธิฯ ด้วย


ยินดีต้อนรับ

มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ เป็นมูลนิธิการเมืองจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ให้การสนับสนุนและความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านต่างๆ ผ่านทางการจัดกิจกรรมและการดำเนินโครงการมากมาย

เพิ่มเติม…


สิ่งพิมพ์

ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม

หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมของสาธารณะในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ต้องมีความยุติธรรมประกอบอยู่ด้วย [...] เพิ่มเติม…

การเมือง-การเลือกตั้งไทย และประเทศในอาเซียน

หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อชี้ให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาการเมืองและระบบการเลือกตั้งในประเทศไทยและในประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นประเด็นที่ทางมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ และสถาบันนโยบายศึกษาได้ให้ความสนใจมาโดยตลอด เพิ่มเติม…

Energy Ethics: Intergenerational Perspectives in and for the ASEAN Region

This publication explores how people should consider the ethical responsibility to future generations with regard to energy and resources. The book not only contributes to the academic discourse on intergenerational energy [...] เพิ่มเติม…

ดูสิ่งพิมพ์ทั้งหมด ›

ติดต่อ ›

Konrad-Adenauer-Stiftung

สำนักงานประเทศไทย

75/2 ซอยสุขุมวิท 61
แขวงคลองตัน เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
ประเทศไทย
โทร +66(0)2 714-12 07/8, +66(0)2 714-13 06
แฟกซ์ +66(0)2 714 13 07

สื่อสังคม