ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม

Georg Gafron

Head of the KAS office in Thailand

Georg Gafron
โทร +66(0)2 714-12 07/8, +66(0)2 714-13 06
แฟกซ์ +66(0)2 714 13 07
ภาษา: Deutsch,‎ English

Napajaree Jiwanantaprawat

ผู้อำนวยการโครงการ

Napajaree Jiwanantaprawat
โทร +66 2 714 1207/8; +66 2 714 1306
แฟกซ์ +66 2 714 13 07
ภาษา: English

Sarinya Tankaew

ผู้ประสานงานโครงการ

Sarinya Tankaew
โทร +66 2 714 1207/8; 1306
แฟกซ์ +66 2 714 1307

Nusada Klongnoi

เจ้าหน้าที่บัญชี

Nusada Klongnoi
โทร +66 2 714 1207/8; 1306
แฟกซ์ +66 2 714 1307
ภาษา: English

Angkana Dhammasawangkij

เจ้าหน้าที่บัญช

Angkana Dhammasawangkij
โทร +66 2 714 1207/8 +66 2 714 1306
แฟกซ์ +66 2 714 1307

Paktipa Nilkaew

เจ้าหน้าที่บัญชีโครงการความร่วมมือสหภาพยุโรป "โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย"

Paktipa Nilkaew
โทร +66 2 714 1207/8; +66 2 714 1306
แฟกซ์ +66 2 714 1307

Orapan Suwanwattanakul

เลขานุการผู้แทนมูลนิธิฯ

Orapan Suwanwattanakul
โทร +66 2 714 1207/8; 1306
แฟกซ์ +66 2 714 1307

Manus Suantago

พนักงานขับรถ / เจ้าหน้าที่เทคนิค

Manus Suantago
โทร +66 2 714 1207/8; 1306
แฟกซ์ +66 2 7141307

ที่อยู่

Konrad-Adenauer-Stiftung

สำนักงานประเทศไทย

75/2 ซอยสุขุมวิท 61
แขวงคลองตัน เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
ประเทศไทย
โทร +66(0)2 714-12 07/8, +66(0)2 714-13 06
แฟกซ์ +66(0)2 714 13 07

การเดินทาง

ดูแผนที่ขนาดใหญ่