เกี่ยวกับคอนราด อาเดนาวร์ (Konrad Adenauer)

บทความนี้มีฉบับภาษา Deutsch, English

5 มกราคม ค.ศ. 1876 – 19 เมษายน ค.ศ. 1967

คอนราด อาเดนาวร์ (Konrad Adenauer) เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นโยบายพื้นฐานที่กำหนดไว้ในช่วงที่ท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี (ค.ศ. 1949-1963) ยังคงมีผลต่อโครงสร้างภายในและนโยบายต่างประเทศของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจนถึงทุกวันนี้

การเข้่าสู่ระบอบประชาธิปไตยตะวันตกของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โครงการรวมกลุ่มประเทศยุโรปและการปรองดองระหว่างประเทศเยอรมนีกับประเทศฝรั่งเศสเป็นสิ่งที่ผูกติดกับชื่อของอาเดนาวร์อย่างแยกกันไม่ออก ทันทีที่ท่านรับบทบาทในฐานะนายกรัฐมนตรี ท่านได้ดำเนินการในนามของชาวเยอรมันถึงความตั้งใจที่จะแก้ไขเพื่อสร้างความยุติธรรมให้แก่ชาวยิวนับล้านที่ต้องสูญเสียชีวิตให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

การฟื้นฟูของเยอรมนีตะวันตก การเอาชนะผลพวงของสงคราม การเลือกดำเนินเศรษฐกิจตลาดเพื่อสังคม และการปฏิรูปด้านสังคม-การเมือง ล้วนเกิดขึ้นในช่วงที่คอนราด อาเดนาวร์เป็นนายกรัฐมนตรี

ในปี ค.ศ. 1945 กระแสการก่อตั้งพรรคการเมืองต่าง ๆ เกิดขึ้นทั่วเยอรมนี รวมทั้งพรรคสหภาพคริสเตียนประชาธิปไตย (CDU) ได้ถูกก่อตั้งขึ้น โดยถือเป็น "พรรคของนายกรัฐมนตรี" และกลายเป็นพรรคการเมืองที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในประวัติศาสตร์เยอรมนีในศตวรรษที่ยี่สิบ