การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง: การพัฒนาและหลักปฏิบัติ

ตุลาคม 8 วันอาทิตย์

วันที่/เวลา

8. ตุลาคม 2560, 8.30 - 16.30 น.

สถานที่ตั้ง

โรงแรมวี-เวิร์บ, จ.ฉะเชิงเทรา, ไทย

ประเภท

สัมมนา

งานสัมมนาจัดร่วมกับสถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความท้าทายของการพัฒนาทางการเมืองและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทย

บทความนี้มีฉบับภาษา Deutsch, English

การเดินทาง

ดูแผนที่ขนาดใหญ่

ติดต่อสอบถาม

Napajaree Jiwanantaprawat

ผู้อำนวยการโครงการ

Napajaree Jiwanantaprawat
โทร +66 2 714 1207/8; +66 2 714 1306
แฟกซ์ +66 2 714 13 07
ภาษา: English

องค์กรความร่วมมือ

สถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย