การปกครองส่วนท้องถิ่น: หนทางสู่การเปลี่ยนแปลง

ตุลาคม 10 วันอังคาร

วันที่/เวลา

10. ตุลาคม 2560, 8.30-14.00 น.

สถานที่ตั้ง

โรงแรมวี-เวิร์บ, จ.ฉะเชิงเทรา, ไทย

ประเภท

สัมมนา

กิจกรรมสัมมนาจัดร่วมกับสถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความท้าทายของการพัฒนาทางการเมืองและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทย

บทความนี้มีฉบับภาษา Deutsch, English

การเดินทาง

ดูแผนที่ขนาดใหญ่

ติดต่อสอบถาม

Napajaree Jiwanantaprawat

ผู้อำนวยการโครงการ

Napajaree Jiwanantaprawat
โทร +66 2 714 1207/8; +66 2 714 1306
แฟกซ์ +66 2 714 13 07
ภาษา: English

องค์กรความร่วมมือ

สถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย