กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

มิถุนายน 29 วันศุกร์

วันที่/เวลา

29. มิถุนายน 2561, 08.00-16.30 น.

สถานที่ตั้ง

ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานศาลปกครอง, Chaengwattana, กรุงเทพมหานคร, ไทย

ประเภท

สัมมนา

มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานศาลปกครอง จะจัดให้มีงานสัมมนาว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยมีนักกฎหมาย เจ้าหน้าที่รัฐ และตุลาการศาลปกครอง เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์

บทความนี้มีฉบับภาษา Deutsch, English

การเดินทาง

ดูแผนที่ขนาดใหญ่

ติดต่อสอบถาม

Georg Gafron

Head of the KAS office in Thailand

Georg Gafron
โทร +66(0)2 714-12 07/8, +66(0)2 714-13 06
แฟกซ์ +66(0)2 714 13 07
ภาษา: Deutsch,‎ English

Napajaree Jiwanantaprawat

ผู้อำนวยการโครงการ

Napajaree Jiwanantaprawat
โทร +66 2 714 1207/8; +66 2 714 1306
แฟกซ์ +66 2 714 13 07
ภาษา: English

องค์กรความร่วมมือ

สำนักงานศาลปกครอง