โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น

กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

กันยายน 26 วันพุธ

วันที่/เวลา

26. – 28. กันยายน 2561

สถานที่ตั้ง

โรงแรมเอสดี อเวนิว, กรุงเทพมหานคร, ไทย

ประเภท

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการต่อเนื่องเพื่อสร้างเสริมความแข็งแกร่งของชุมชนและผู้นำชุมชนท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และระดมความคิดเพื่อต่อยอดสู่การวางแนวทางปฏิรูปประเทศของภาครัฐต่อไป

บทความนี้มีฉบับภาษา Deutsch, English

การเดินทาง

ดูแผนที่ขนาดใหญ่

ติดต่อสอบถาม

Georg Gafron

Head of the KAS office in Thailand

Georg Gafron
โทร +66(0)2 714-12 07/8, +66(0)2 714-13 06
แฟกซ์ +66(0)2 714 13 07
ภาษา: Deutsch,‎ English

Orapan Suwanwattanakul

ผู้ประสานงานโครงการและธุรการ

Orapan Suwanwattanakul
โทร +66 2 714 1207/8; 1306
แฟกซ์ +66 2 714 1307

องค์กรความร่วมมือ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา