การประชุมนัดสุดท้ายของคณะทำงานโครงการร่วมทุนสหภาพยุโรป //www.kas.de/thailand/th/pages/14600/ ในโค้งสุดท้ายของการดำเนินโครงการร่วมทุนสหภาพยุโรป มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทยและมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือ ได้ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ก.พ. ทีผ่านมา เพื่อประเมินการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานทั้งหมดของโครงการ Fri, 09 Feb 2018 00:00:00 +0100 tag:kas.de,2018-02-09:meldung:59171 บทบาทและหน้าที่สำคัญในการตรวจสอบทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 5 ก.พ. ที่ผ่านมา ณ จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิฯ ร่วมกับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้จัดให้มีงานสัมมนาในหัวข้อการตรวจสอบทรัพย์สินของนักการเมือง ในงานนี้ รองประธานศาลฎีกาได้ให้เกียรติร่วมกล่าวเปิดงานด้วย Wed, 07 Feb 2018 00:00:00 +0100 tag:kas.de,2018-02-07:meldung:59134 นโยบายเศรษฐกิจตามแนวทางปฏิรูป มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทยร่วมกับสถาบันศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยจัดเสาวนาวิชาการเมื่อวันที่ 1 ก.พ. ที่ผ่านมา โดยผู้เข้าร่วมได้รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าด้วยนโยบายเศรษฐกิจของไทยตามแนวทางปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ มีนักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วม Fri, 02 Feb 2018 00:00:00 +0100 tag:kas.de,2018-02-02:meldung:59104 เยอรมนีหลังการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2560 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. ที่ผ่านมา มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทยร่วมกับสถาบันศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยจัดสัมมนาว่าด้วยการเลือกตั้งทั่วไปของเยอรมนีในปี 2017 มีนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง Wed, 29 Nov 2017 00:00:00 +0100 tag:kas.de,2017-11-29:meldung:58435 มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทย ร่วมจัดการประชุมนานาชาติในหัวข้อการปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ สำนักงานประเทศไทยร่วมกับวิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 5 ขึ้น ระหว่างวันที่ 13-15 ก.ย. ที่ผ่านมา เพื่อให้ความรู้แก่นักวิชาการ นักศึกษาและผู้สนใจ Fri, 22 Sep 2017 00:00:00 +0200 tag:kas.de,2017-09-22:meldung:57648 กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานศาลปกครอง ได้จัดให้มีงานสัมมนาว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยมีนักกฎหมาย เจ้าหน้าที่รัฐ และตุลาการศาลปกครอง เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ Tue, 28 Mar 2017 00:00:00 +0200 tag:kas.de,2017-03-28:meldung:55407 60 ปี หุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ไทย-เยอรมัน เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2560 มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทยได้เข้าร่วมงาน "TICA Connect 2017" ซึ่งจัดขึ้นที่กระทรวงการต่างประเทศ งานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "60 ปี หุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ไทย-เยอรมัน" ภายในงาน มูลนิธิฯ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ เพเทอร์ พรือเกล เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย และนางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เยี่ยมชมบูธของมูลนิธิฯ ด้วย Mon, 23 Jan 2017 00:00:00 +0100 tag:kas.de,2017-01-23:meldung:54565 สำนึกและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งร่วมกับพสกนิกรชาวไทย ในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช Fri, 14 Oct 2016 00:00:00 +0200 tag:kas.de,2016-10-14:meldung:53376 โครงการร่วมทุนสหภาพยุโรป: มติครม. ๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๑: การจัดการปัญหาป่าไม้และที่ดิน //www.kas.de/wf/th/33.47200/ เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๙ มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ร่วมกับคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยและมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมได้จัดงานสัมมนาวิชาการงานวิจัยของโครงการฯ ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน กว่า ๑๓๐ คน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเนื้อหาสาระสำคัญของมติฯ ดังกล่าว Thu, 13 Oct 2016 00:00:00 +0200 tag:kas.de,2016-10-13:meldung:53944 ดร.ชเตฟาน เคาฟ์มันน์ เยือนประเทศไทย http://www.tv24.in.th/2016/10/blog-post_5.html?m=1 เมื่อวันที่ 4-8 ต.ค. 59 ดร.ชเตฟาน เคาฟ์มันน์ สมาชิกสภาผุ้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเดินทางเยือนประเทศไทยและร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนาที่ทางมูลนิธิฯ จัดร่วมกับองค์กรความร่วมมือ โดยได้บรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับระบบการศึกษาในประเทศเยอรมนี Sun, 09 Oct 2016 00:00:00 +0200 tag:kas.de,2016-10-09:meldung:53397