ข่าว

21. พฤษภาคม 2561

การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่หนึ่ง กล่าวปาฐกถาพิเศษเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยครั้งที่ ๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมกันนี้นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และนายเกออร์ก กัฟรอน ผู้แทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย ในฐานะผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการนี้ กล่าวแนะนำมูลนิธิฯ เพิ่มเติม…

21. กุมภาพันธ์ 2561
มร.กัฟรอนเข้าคารวะเลขาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏรท่านใหม่ เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2561

ความร่วมมือกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และนายเกออร์ก กัฟรอน ผู้แทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย ได้หารือและเห็นชอบในความร่วมมือดำเนินโครงการ "เสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ 2561" ซึ่งเป็นโครงการที่จะส่งเสริมความสมานฉันท์และการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็งต่อไป

9. กุมภาพันธ์ 2561

การประชุมนัดสุดท้ายของคณะทำงานโครงการร่วมทุนสหภาพยุโรป

ในโค้งสุดท้ายของการดำเนินโครงการร่วมทุนสหภาพยุโรป มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทยและมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือ ได้ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ก.พ. ทีผ่านมา เพื่อประเมินการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานทั้งหมดของโครงการ เพิ่มเติม…

7. กุมภาพันธ์ 2561
ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาจากศาลอาญาท้องถิ่น

บทบาทและหน้าที่สำคัญในการตรวจสอบทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. ที่ผ่านมา ณ จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิฯ ร่วมกับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้จัดให้มีงานสัมมนาในหัวข้อการตรวจสอบทรัพย์สินของนักการเมือง ในงานนี้ รองประธานศาลฎีกาได้ให้เกียรติร่วมกล่าวเปิดงานด้วย

2. กุมภาพันธ์ 2561
นายเกออร์ก กัฟรอน ผู้แทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ สำนักงานประเทศไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานเสวนา

นโยบายเศรษฐกิจตามแนวทางปฏิรูป

มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทยร่วมกับสถาบันศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยจัดเสาวนาวิชาการเมื่อวันที่ 1 ก.พ. ที่ผ่านมา โดยผู้เข้าร่วมได้รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าด้วยนโยบายเศรษฐกิจของไทยตามแนวทางปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ มีนักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วม

29. พฤศจิกายน 2560
งานสัมมนาว่าด้วยการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศเยอรมนี

เยอรมนีหลังการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2560

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. ที่ผ่านมา มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทยร่วมกับสถาบันศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยจัดสัมมนาว่าด้วยการเลือกตั้งทั่วไปของเยอรมนีในปี 2017 มีนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง

22. กันยายน 2560
ภาพหมู่

มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทย ร่วมจัดการประชุมนานาชาติในหัวข้อการปกครองส่วนท้องถิ่น

มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ สำนักงานประเทศไทยร่วมกับวิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 5 ขึ้น ระหว่างวันที่ 13-15 ก.ย. ที่ผ่านมา เพื่อให้ความรู้แก่นักวิชาการ นักศึกษาและผู้สนใจ

28. มีนาคม 2560
งานสัมมนาจัดร่วมกับสำนักงานศาลปกครอง วันที่ 27 มีนาคม 2560 กรุงเทพมหานคร

กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานศาลปกครอง ได้จัดให้มีงานสัมมนาว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยมีนักกฎหมาย เจ้าหน้าที่รัฐ และตุลาการศาลปกครอง เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์

23. มกราคม 2560
ฯพณฯ เพเทอร์ พรือเกล เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย และอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ที่บูธของมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์

60 ปี หุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ไทย-เยอรมัน

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2560 มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทยได้เข้าร่วมงาน "TICA Connect 2017" ซึ่งจัดขึ้นที่กระทรวงการต่างประเทศ งานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "60 ปี หุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ไทย-เยอรมัน" ภายในงาน มูลนิธิฯ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ เพเทอร์ พรือเกล เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย และนางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เยี่ยมชมบูธของมูลนิธิฯ ด้วย

14. ตุลาคม 2559
https://www.facebook.com/zoof.sarawut/

สำนึกและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งร่วมกับพสกนิกรชาวไทย ในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช