ข่าว

29. พฤศจิกายน 2560
งานสัมมนาว่าด้วยการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศเยอรมนี

เยอรมนีหลังการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2560

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. ที่ผ่านมา มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทยร่วมกับสถาบันศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยจัดสัมมนาว่าด้วยการเลือกตั้งทั่วไปของเยอรมนีในปี 2017 มีนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง

22. กันยายน 2560
ภาพหมู่

มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทย ร่วมจัดการประชุมนานาชาติในหัวข้อการปกครองส่วนท้องถิ่น

มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ สำนักงานประเทศไทยร่วมกับวิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 5 ขึ้น ระหว่างวันที่ 13-15 ก.ย. ที่ผ่านมา เพื่อให้ความรู้แก่นักวิชาการ นักศึกษาและผู้สนใจ

28. มีนาคม 2560
งานสัมมนาจัดร่วมกับสำนักงานศาลปกครอง วันที่ 27 มีนาคม 2560 กรุงเทพมหานคร

กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานศาลปกครอง ได้จัดให้มีงานสัมมนาว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยมีนักกฎหมาย เจ้าหน้าที่รัฐ และตุลาการศาลปกครอง เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์

23. มกราคม 2560
ฯพณฯ เพเทอร์ พรือเกล เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย และอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ที่บูธของมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์

60 ปี หุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ไทย-เยอรมัน

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2560 มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทยได้เข้าร่วมงาน "TICA Connect 2017" ซึ่งจัดขึ้นที่กระทรวงการต่างประเทศ งานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "60 ปี หุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ไทย-เยอรมัน" ภายในงาน มูลนิธิฯ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ เพเทอร์ พรือเกล เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย และนางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เยี่ยมชมบูธของมูลนิธิฯ ด้วย

14. ตุลาคม 2559
https://www.facebook.com/zoof.sarawut/

สำนึกและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งร่วมกับพสกนิกรชาวไทย ในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

13. ตุลาคม 2559

โครงการร่วมทุนสหภาพยุโรป

มติครม. ๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๑: การจัดการปัญหาป่าไม้และที่ดิน

เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๙ มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ร่วมกับคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยและมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมได้จัดงานสัมมนาวิชาการงานวิจัยของโครงการฯ ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน กว่า ๑๓๐ คน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเนื้อหาสาระสำคัญของมติฯ ดังกล่าว เพิ่มเติม…

9. ตุลาคม 2559

ดร.ชเตฟาน เคาฟ์มันน์ เยือนประเทศไทย

เมื่อวันที่ 4-8 ต.ค. 59 ดร.ชเตฟาน เคาฟ์มันน์ สมาชิกสภาผุ้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเดินทางเยือนประเทศไทยและร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนาที่ทางมูลนิธิฯ จัดร่วมกับองค์กรความร่วมมือ โดยได้บรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับระบบการศึกษาในประเทศเยอรมนี เพิ่มเติม…

29. กรกฎาคม 2559

สส. โธมัส ชตริทเซิล เยือนประเทศไทย

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. นายโธมัส ชตริทเซิล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้เดินทางเยือนกรุงเทพฯ เพื่อร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาของมูลนิธิฯ โดยได้บรรยายให้ความรู้และอภิปรายร่วมกับนักรัฐศาสตร์และนักวิชาการของไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลพวงของประชามติออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร เพิ่มเติม…

13. กรกฎาคม 2559
มร.คาสพารี่ถ่ายภาพร่วมกับผู้แทนองค์กรความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของมูลนิธิฯ ในประเทศไทย

สส.สภายุโรปเยือนประเทศไทย

นายดาเนียล คาสพารี่ สมาชิกรัฐสภายุโรปและประธานผู้แทนพรรคซีดียู/ซีเอสยูในรัฐสภายุโรปเดินทางเยือนกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 11-12 ก.ค. เพื่อเข้าร่วมพูดคุยอภิปรายเกี่ยวกับการทำประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญรวมทั้งความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศกับผู้แทนองค์กรความร่วมมือของมูลนิธิฯ ในด้านการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศไทย

11. กรกฎาคม 2559
ภาพหมู่คณะเดินทางศึกษาดูงานจากศาลปกครองสูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทย ณ สำนักงานใหญ่มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ในกรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ประธานและคณะตุลาการศาลปกครองสูงสุดเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

คณะตุลาการศาลปกครองสูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทยนำโดยนายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด เดินทางเยือนเยอรมนีตามคำเชิญของมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. ถึงวันที่ 1 ก.ค. 2559 เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กับหน่วยงานต่างๆ ของเยอรมนี เช่น ศาลปกครองแห่งสหพันธรัฐในเมืองไลป์ซิก ในหัวข้อเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาพิพากษาและบังคับคดีสิ่งแวดล้อมในเยอรมนี การเดินทางเยือนครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนากระบวนการพิพากษาคดีปกครองในประเทศไทยต่อไป