Evropská Unie a nový hospodářský řád: Jak čelit globalizaci?

Duben 27 Čtvrtek

Datum/Čas

27. Duben 2017, 15.00 - 19.00

Místo

VŠE Praha

Typ

Odborná konference

Konference se koná v rámci 9. Evropského dne na Vysoké škole ekonomické v Praze ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung.

Je k dispozici i v Deutsch

První panel: EU jako obchodní velmoc

Měnící se způsob obchodování, multilaterální a bilaterální vztahy vyvolávají otázky, jak chtějí jednotlivé regiony usilovat o další liberizaci, jak zvýšit konkurenceschopnost, jak čelit protekcionistickým tendencím a jak by měli hlavní aktéři využívat globalizaci v rámci mezinárodního obchodu. Tento panel se bude zabývat pozicí EU v současném kontextu další liberalizace obchodu, výzev a překážek, kterým EU čelí.

Druhý panel: Evropa silnější a současně flexibilnější? Jak reagovat na aktuální výzvy?

Nové politické proudy, postoje a názory na roli Evropy ukazují, že závazky a ratifikace nových obchodních smluv nejsou vůbec jednoduché. Avšak Evropa se svými ambicemi potřebuje zůstat spolehlivým partnerem, který dostojí svým závazkům a zůstane i nadále akceschopný. Jsou aktuální postupy dostatečně transparentní, nebo co je nutné k ratifikaci obchodních smluv?

Kontaktní osoba

Ing. Milan Šimůnek

projektový manažer

Ing. Milan Šimůnek
Tel. +420 222 320-190
Fax +420 222 310-198
Jazyky: Česky,‎ Deutsch,‎ English