Energetika ve střední Evropě – Region na křižovatce trendů

ve spolupráci s IIPS

Květen 4 Čtvrtek

Datum/Čas

4. Květen 2017

Místo

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno

Typ

Odborná konference

Konference se bude zabývat energetickou politikou a koncepčním plánováním v energetice z pohledu České republiky.

Je k dispozici i v Deutsch

Zohledněny budou trendy na regionální a globální úrovni, které situaci v České republice a středoevropském regionu ovlivňují. Konference se primárně zaměří na subsektor elektroenergetiky a roli „tradičních“ (tj. uhlí, jádro a zemní plyn) a obnovitelných zdrojů. Cílem konference je kriticky zhodnotit roli těchto zdrojů pro budoucnost energetického sektoru ve střední Evropě a navrhnout směry rozvoje národní energetické politiky a souvisejících politik Evropské unie.

Konference je plánována jako celodenní a zaměří se především na dvě oblasti. První panel se bude zabývat rolí jaderné energie v elektroenergetickém mixu s ohledem na současné trendy. Druhý panel naváže problematikou obnovitelných zdrojů. Konferenci zakončí diskusní kulatý stůl, který se pokusí načrtnout žádoucí směry vývoje energetické politiky ČR.

Více informací naleznete zde.

Energetika ve střední Evropě

Energetika ve střední Evropě

Kontaktní osoba

Alena Resl

projektová manažerka

Alena Resl
Tel. +420 222 320-190
Fax +420 222 320-198
Jazyky: Česky,‎ Deutsch,‎ English,‎ Français