Rusko a střední Evropa: Rozdílné zájmy, nebo prostor ke spolupráci?

Říjen 12 Čtvrtek

Datum/Čas

12. Říjen 2017, 9.00-16.15

Místo

Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity, Joštova 10, Brno

Typ

Odborná konference

Konference si klade za cíl komplexně přispět do diskuse zabývající se tématem vztahů Ruska a střední Evropy s ohledem na zájmy jednotlivých zemí v regionu.

Je k dispozici i v Deutsch

Vzhledem k historicky významným vztahům Ruska ke středoevropskému regionu je více než žádoucí tuto diskusi kultivovat a analyzovat danou problematiku z perspektivy různých oborů včetně politických věd, ekonomie či z hlediska kulturních aspektů tohoto vztahu. Je též nanejvýše žádoucí situaci vztahů Ruska a regionu analyzovat zejména s ohledem na období po konci studené války a specificky s ohledem na vývoj v posledních letech.

Konference je plánována jako celodenní a bude rozdělena do tří tematických bloků, kterým budou odpovídat dva konferenční panely a diskusní kulatý stůl. V prvním panelu bude kriticky zhodnocen současný stav vztahu Ruska a středoevropského regionu. Na něj naváže panel druhý, který poskytne perspektivu středoevropských zemí. Závěrečný diskusní kulatý stůl se pak pokusí nabídnout vizi budoucích vztahů Ruska a střední Evropy.

Více informací naleznete zde.

Kontaktní osoba

Alena Resl

projektová manažerka

Alena Resl
Tel. +420 222 320-190
Fax +420 222 320-198
Jazyky: Česky,‎ Deutsch,‎ English,‎ Français