Stáž

Je k dispozici i v Deutsch

Informace pro uchazečky a uchazeče o stáž v kanceláři Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. v Praze (Stav: září 2016).

Velmi nás těší, že se zajímáte o práci Konrad-Adenauer-Stiftung v Praze! Dříve než se rozhodnete pro nás a my pro Vás, měli byste si přečíst následující odstavce.

Tým pražské pobočky KAS se skládá ze šesti osob. Jsme tedy přehledný tým a vždy uvítáme energickou podporu!

Co byste v každém případě měli přinést s sebou, je zájem o zemi a lidi, o politiku a politickou vzdělávací činnost. Důležitým předpokladem jsou dobré znalosti německého a anglického jazyka slovem i písmem. Znalost češtiny je samozřejmě výhodou, ale žádnou nutností. Připravenost žít a pracovat v zahraničí je rovněž jedním z předpokladů.

Náplň Vaší praxe bychom konkretizovali v počáteční fázi Vašeho pobytu. Během praxe nás budete mimo jiné podporovat při aktualizaci našich internetových stránek, budete s námi spolupracovat při přípravě a realizaci našich projektů (semináře etc.) a budete se moci účastnit našich seminářů a konferencí. Dále mne budete podporovat při publikační činnosti. Bylo by proto dobré, kdybyste se během Vašeho pobytu zabývali určitým tématem, nebo oblastí, která přesahuje vhled do naší práce. Může to být téma spojené se studiem, například jako podklad domácí práce, nebo téma, které Vás osobně zajímá a které souvisí s naší prací. Toto téma byste měli případně specifikovat již ve Vaší žádosti a také byste měli zároveň vysvětlit, proč Vás zajímá.

K tomu, abyste si zvykli na život v Praze, nebudete potřebovat nijak dlouhou dobu. Přesto pokládáme ve Vašem zájmu a v zájmu KAS za přiměřenou minimální dobu praxe 2 měsíce, abyste dosáhli úplného přehledu o naší práci.

Rámcové podmínky Pro čas Vašeho pobyt v Praze byste měli uzavřít zdravotní pojištění. Úrazové pojištění by bylo rovněž žádoucí, protože Konrad-Adenauer-Stiftung nemůže převzít odpovědnot za případné úrazy během Vaší stáže.

Chtěli bychom Vás upozornit na to, že Konrad-Adenauer-Stiftung Vám bohužel nemůže zaplatit žádný honorář, ani nemůže uhradit cestovní náklady a náklady spojené s ubytováním a stravováním. Po ukončení stáže obdržíte samozřejmě podrobné hodnocení Vaší práce.

Rádi Vás v přípravném stádiu Vaší stáže podpoříme při Vámi iniciované žádosti o stipendium, např. v rámci programu Leonardo. Informujte se, prosím, na Vaší univerzitě o nabízených možnostech.

Matthias Barner, ředitel zastoupení Konrad-Adenauer-Stiftung v Praze

Žádost

1.) Všeobecné předpoklady: studium min. 2. semestru, dobré znalosti německého a anglického jazyka, znalost práce s PC

2.) Následující dokumenty: průvodní dopis, životopis, vysvědčení včetně maturitního vysvědčení, foto, informace o jazykových znalostech a požadovaném období

3.) Minimální trvání stáže: 2 měsíce

Své žádosti posílejte, prosím, e-mailem Zuzaně Srbené:

info.prag@kas.de