Stipendia

Je k dispozici i v Deutsch

Stipendium Konrad-Adenauer-Stiftung pro studium v Německu

Konrad-Adenauer-Stiftung podporuje stipendii a doprovodným studijním programem nejen studenty žijící v Německu, ale i nadané české studenty a absolventy. Vybraní kandidáti jsou nadací během jejich pobytu v Německu, nebo v nějaké další zemi podle jejich výběru, ideově a finančně podporováni. Vedle rozvoje svých odborných kompetencí mají prostřednictvím doprovodného studijního programu rozvíjet i schopnost odpovědného vnímání úkolů ve státě a společnosti. Proto jsou při výběru kandidátů společenská angažovanost a charakterová způsobilost stejně důležité jako odborné výkony. Své studium ukončilo s podporou Konrad-Adenauer-Stiftung zatím celkem více něž 6.700 německých a 1.900 zahraničních studentů. Pobočka Konrad-Adenauer-Stiftung v Praze udržuje se stipendisty také po ukončení jejich studia živý kontakt. Také programy nabízené pražskou pobočkou jsou bývalými stipendisty, kteří žijí v České republice, velmi pozitivně přijímány. Znalost německého jazyka je předpokladem pro udělení stipendia. Více informací o naší podpoře studentů a absolventů, stejně jako podklady pro žádosti, naleznete zde.

Regionální stipendium Andrássy Universität Budapest

Zastoupení Konrad-Adenauer-Stiftung v Maďarsku uděluje regionální stipendium pro studium na německojazyčné univerzitě Andrássy v Budapešti. Více informací o tomto stipendiu naleznete zde.

Stipendium Konrad-Adenauer-Stiftung do Anglie

Konrad-Adenauer-Stiftung nabízí stipendium v oblasti energetické bezpečnosti na EUCERS Kings College v Londýně, 2016. Více informací naleznete zde.