Podávání projektových žádostí

Je k dispozici i v Deutsch, English

Zastoupení Konrad-Adenauer-Stiftung v České republice vypisuje výzvu na podání projektů pro rok 2019. Hledáme nové projekty, které se budou věnovat těmto tématickým okruhům:

- Upevnění demokracie, rozvoj demokratických institucí a občanské společnosti

- Občanské vzdělávání v pluralitní demokracii

- Kvalita právního státu a nezávislá média

- Dialog mezi středoevropskými státy o evropských tématech

- Aktivní role České republiky v otázkách budoucnosti Evropské unie

- Hospodářsko-politické výzvy a koncepty Sociálně-tržního hospodářství

- Zpracování totalitní minulosti

Projekty je možné podávat do 16. září 2018. Formuláře naleznete na této straně. Projekty musí být podány v anglickém či německém jazyce a obsahovat všechny požadované přílohy. Projekty zasílejte na email info.prag@kas.de.

EN-Programme (DOCX, 50 KB)