Podávání projektových žádostí

Je k dispozici i v Deutsch, English

Zastoupení Konrad-Adenauer-Stiftung v České republice vypisuje výzvu na podání projektů pro rok 2018. Hledáme nové projekty, které se budou věnovat těmto tématickým okruhům:

1. Upevnění demokracie: Demokratické občanské vzdělávání, Rozvoj občanské společnosti a nezávislé a kvalitní žurnalistiky

2. Kvalita právního státu: Nezávislá a efektivní justice a veřejná správa, Regionální rozvoj

3. Aktivní role České republiky v Evropské unii a spolupráce s Německem a zeměmi Visegrádské čtyřky

4. Hospodářská politika v Evropě: Ordoliberalismus a sociálně-tržní hospodářství

5. Křesťansko-demokratické hodnoty ve společnosti a zpracování totalitní minulosti

Projekty je možné podávat do 30. září 2017. Formuláře pro podání projektů naleznete na pravé straně. Projekty musí být podány v anglickém či německém jazyce a obsahovat všechny požadované přílohy. Projekty zasílejte na email info.prag@kas.de.