Evropská unie a země Visegrádské skupiny

Nová studie o vnímání Evropské unie ve střední Evropě

Je k dispozici i v Deutsch

Jak vidí hlavní aktéři evropské politiky ve střední Evropě budoucí roli svých zemí v Evropské unii? Koho považují za nejbližšího spojence v rámci EU? Jak se staví Visegradská čtyřka k reformě EU? Existuje společný názor na důležitá evropská témata nebo zaujímají tyto čtyři státy rozdílná stanoviska?

Na tyto a další otázky se zaměřil obsáhlý průzkum Trendy visegrádských evropských politik, který realizovala Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung a dalšími partnerskými institucemi v srpnu a září 2017 v ČR, Maďarsku, Polsku a na Slovensku. Samotného výzkumu se zúčastnilo 451 klíčových aktérů evropské politiky v zemích Visegrádské čtyřky (politici, úředníci, novináři a výzkumníci). Výsledky studie nabízí jedinečný a aktuální pohled na Evropskou unii očima střední Evropy.

Z výzkumu jasně vyplývá, že naprostá většina zúčastněných expertů nezpochybňuje členství své země v EU, samotné členství hodnotí jako prospěšné a neočekává žádné zásadní změny ve fungování institucí EU v následujících pěti letech. Polovina expertů uznává vlivnou pozici Visegrádské skupiny v EU, ale většina zároveň přiznává, že tato role není brána jako konstruktivní. Podstatná část respondentů očekává vytvoření vícerychlostní EU, což ale – s výjimkou slovenských expertů – vnímají spíše negativně. V otázce zavedení společné evropské měny se dotazovaní shodli. Převládá názor, že státy Visegrádské skupiny by měly přistoupit k eurozóně, Slováci zdůrazňují své pozitivní zkušenosti se zavedením eura. Z odpovědí jsme se také dozvěděli, že nejdůležitějším partnerem pro Visegrádskou skupinu je v rámci EU Německo. Zatímco ČR a Slovensko vztahy s Berlínem považují za dobré, Maďarsko a Polsko spíše za neutrální.

Kompletní studii si v angličtině můžete stáhnout na této stránce.

vydáno

Czech Republic, 4. Prosinec 2017

Kontakt

Matthias Barner

Ředitel zastoupení v České republice a Slovenské republice

Matthias Barner
Tel. +420 222 320-190
Fax +420 222 320-198
Jazyky: Deutsch,‎ English,‎ Italiano