Publikace

Strana 8

Dialog Latinské Ameriky a Evropy na téma křesťanské sociální nauky

Mezinárodní seminář

Ve dnech 21. až 23. září 2014 spolupořádala Konrad-Adenauer-Stiftung v Praze mezinárodní seminář na téma: „Vztahy a výzvy pro Latinsku Ameriku a Evropu – Katolické sociální učení a jeho význam v dnešní společnosti“. Jednalo se o první odbornou konferenci tohoto druhu, na níž se sešli významní zástupci katolické církve a odborníci z Latinské Ameriky a Evropy ke společnému dialogu o křesťanské sociální etice jako základním kameni naší společnosti. více…

Dr. Werner Böhler | Příspěvky k akcím | 25. Září 2014

Stát, byznys a věda musí vést dialog

Výzkum, inovace a kreativita jsou ve 21. století pro země bez bohatých zásob nerostných surovin klíčem k zajištění blahobytu a dobré životní úrovně. Otázkou efektivního nastavení politiky vědy a výzkumu se zabývalo diskusní fórum, které uspořádali Úřad vlády ČR a KAS. Hlavním instrumentem, který by měl zkvalitnit tvorbu strategií vědy a výzkumu by měl být institucionalizovaný dialog státu, byznysu a vědy. více…

Alena Resl | Příspěvky k akcím | 3. Červen 2014

VI. ročník Evropského dne na VŠE

Centrum evropských studií Vysoké školy ekonomické ve spolupráci s nadací Konrad-Adenauer-Stiftung letos uspořádalo 26. března již šestý ročník úspěšného Evropského dne na VŠE. Akce se konala v prostorách Akademického klubu VŠE a hlavním tématem letošního ročníku byl nový finanční rámec pro období 2014 až 2020 z pohledu České republiky. více…

Příspěvky k akcím | 2. Duben 2014

XVI. Štiřínské rozhovory

Tradiční konference

Ve čtvrtek 6. března se uskutečnil již XVI. ročník mezinárodní konference "Štiřínské rozhovory", kterou tradičně uspořádala Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou. Tématem letošního ročníku byla "Hospodářská etika a společenská odpovědnost podniků". více…

Ing. Milan Šimůnek | Příspěvky k akcím | 11. Březen 2014

Vyplatí se rozumět politice?

Občanské vzdělávání v ČR a Německu

Rostoucí nedůvěra občanů v demokratické instituce je jednou z výrazných charakteristik současné západní společnosti. Ekonomická recese posledních let odhalila, že společnost prochází hlubokou krizí důvěry v zastupitelskou demokracii. V České republice sledujeme pokles důvěry v politiku jako účinného nástroje změny ve společnosti. Alarmující je, že celé čtvrtině české populace je lhostejné, zda v zemi je demokratický nebo nedemokratický režim. Právě rozvoj aktivního občanství je jednou z odpovědí na to, jak negativním dopadům lokálních i celospolečenských změn předcházet. více…

16. Prosinec 2013