Publikace

Strana 10

Padesát let se po celém světě zasazujeme o demokracii a svobodu

Posílení evropské spolupráce, rozvoj transatlantických vztahů a podpora rozvojové spolupráce – to jsou hlavní témata, kterým se Konrad-Adenauer-Stiftung věnuje již padesát let. Stáhňete si publikaci věnovanou tomuto jubileu Konrad-Adenauer-Stiftung. více…

Julia Steffenfauseweh (ehem. Weber) | 7. Srpen 2012

Zastánce lidských práv, dramatik, politik - Václav Havel bude České republice chybět

Nekrolog o dramatikovi a dřívějším českém prezidentovi Václavu Havlovi

"Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl, jedno jak to dopadne." (Václav Havel) - naději hájil Havel až do konce a neúnavně se zasazoval o dodržování lidských práv. Ještě před týdnem se Havel setkal s dalajlámou. Václav Havel zemřel po dlouhé nemoci v neděli 18. prosince ve věku 75 let. více…

Dr. Hubert Gehring | Zprávy z jednotlivých zemí | 19. Prosinec 2011

Nadace Konrada Adenauera udělila již po deváté Regionální novinářskou cenu – zabodovali Jihočeši

Již podeváté udělila Nadace Konrada Adenauera v České republice Regionální novinářskou cenu. V letošním roce bylo přihlášeno rekordních 94 příspěvků. Téma letošní ceny byl profil osoby z regionu. Poprvé udělila Nadace Konrada Adenauera ceny ve dvou kategoriích - noviny a rozhlas. více…

Příspěvky k akcím | 16. Listopad 2011

Bez společných hodnot nemáme budoucnost

Pöttering propaguje v Praze Evropu a chválí česko-německé vztahy

Předseda Konrad-Adenauer-Stiftung Dr. Hans-Gert Pöttering v Praze diskutoval s premiérem Nečasem, ministrem zahraničních věcí Schwarzenbergem a předsedou České biskupské konference arcibiskupem Dukou o aktuální situaci v Evropské unii. více…

Příspěvky k akcím | 2. Listopad 2011

Česká republika hledá nové cesty pro zvýšení své konkurenceschopnosti

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR připravuje novou strategii mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky. Věda, výzkum a inovace (VaVaI) patří mezi klíčové části nové strategie. Na semináři Konrad-Adenauer-Stiftung hledali zástupci českých a německých ministerstev best practices pro definování priorit a řízení VaVaI a vyměňovali si své zkušenosti v této oblasti. Za základní pilíř efektivní státní podpory VaVaI experti považují pravidelný dialog mezi státem, podniky a výzkumnými instituty. více…

Alena Resl | Příspěvky k akcím | 1. Červen 2011