Hakkımızda

Şu dillerde de mevcuttur: Deutsch, English

Konrad-Adenauer-Stiftung Derneğine hoşgeldiniz !

Özgürlük, adalet ve dayanışma, Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği (KAS) tarafından yürütülen çalışmaların yol gösterici ilkeleridir. KAS, Almanya Hıristiyan Demokrat Birliği'ne(CDU) yakın olan siyasi bir dernektir. CDU'nun kurucusu ve Almanya'nın ilk Federal Şansölyesi olan Konrad Adenauer (1876-1967), Hristiyan-sosyal, muhafazakar ve liberal gelenekleri birleştirmiştir. Konrad Adenauer'in ismi, Almanya'nın yeniden yapılanması, dış politika açısından Atlantik ötesi değerler topluluğuna kenetlenme, Avrupa'nın birleşmesi ve sosyal piyasa ekonomisine yönelim anlamına gelmektedir. Bu fikri miras, bizim için bir görev ve aynı zamanda bir yükümlülüktür.

Avrupa'da ve uluslararası alanda yürüttüğümüz işbirliği ile insanların kendi kaderlerini belirlenerek özgür ve onurlarıyla yaşamaları konusunda çaba sarf etmekteyiz. Almanya'nın, dünya üzerinde artan sorumluluğunun üstesinden gelebilmesi için, bizler değerlere yönelik katkı sağlamaktayız. Bu bağlamda geleceğimizi birlikte şekillendirmek için insanları harekete geçirmek istemekteyiz. 80'in üzerinde temsilcilik bürosu ve 120'yi aşkın ülkede projelerle demokrasi, hukuk ve sosyal piyasa ekonomisinin teşvik edilmesine katkı sağlamaktayız. Barışı ve özgürlüğü güvence altına almak için, dış ve iç güvenlik politikalarıyla ilgili kesintisiz diyaloga, kültürler ve dinler arası bilgi alış verişine destek vermekteyiz.

Bizim için insan; onuru, hakları ve yükümlülükleriyle her şeyin merkezinde yer almaktadır. İnsan, sosyal adaletin, özgürlükçü demokrasinin ve sürdürülebilir ekonominin çıkış noktasını teşkil etmektedir. Toplumsal sorumluluklarını kabul eden insanları bir araya getirmek suretiyle, siyaset, ekonomi ve toplumsal alanda etkin ağlar oluşturmaktayız. Küreselleşmede adalet, ekolojik açıdan sürdürülebilir ve ekonomik açıdan etkili bir biçimde şekillendirme için Siyasi bilgi yönetimimiz ihtiyaç duyulan fırsatları iyileştirme amacını gütmektedir.

Devlet kurumlarıyla, partilerle, sivil toplum örgütleriyle ve seçkin kişilerle işbirliği içerisinde çalışmaktayız. Hedeflerimizle, toplumsal değerlerimizle, kalkınma politikası alanında, bölgesel ve küresel bağlamda siyasi işbirliğini gelecekte de pekiştirmek istemekteyiz. Partnerlerimizle birlikte, her ülkeye özgür ve kendi sorumluluğunda kalkınma olanağı sağlayan uluslararası bir düzen oluşturmaktayız.

Ankara'daki ve İstanbul'daki temsilcilik ofisimiz Türkiye'de yürütülen projelere danışmanlık yapmaktadır. Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği'nin Türkiye’deki ortaklık ilişkilerine dayanan proje çalışması 1983 yılında başlamıştır.

Ülke programı, Türkiye'de ki değişik kurumlarla farklı konu ve bakış açılarıyla, çeşitli faaliyetleri kapsamaktadır. Çalışmaların ağırlık noktası, Türkiye’nin, Avrupa yapılarına ve kurumlarına uyumunu sağlamak amacıyla demokratikleşme ve reform sürecine içerik açısından destek verilmesi oluşturmaktadır. Buradaki önemli bir amaç, Almanya-Türkiye ve Avrupa-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesidir. Projelerin diğer hedefleri, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, âdemi merkeziyetçiliğin teşvik edilmesi ve ekonomi politikaları konusundaki diyalogun derinleştirilmesidir. Sosyal piyasa ekonomisi ilkelerinin uygulanması sayesinde, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için çerçeve koşullar daha iyi hale getirilebilecektir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, merkezi İstanbul’da bulunan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Daimi Sekretaryası (KEİ) ile yapılan işbirliği sayesinde, bu organizasyonun diğer 12 üye ülkesinde de uygulanmaktadır.

KAS, Türkiye'deki yerel gazetecilere yönelik eğitim faaliyetleri desteklemekte ve yılda iki kez Türk-Alman Gazetecilik Semineri'ni düzenlemektedir. Proje çalışmasının diğer konuları arasında şunlar yer almaktadır: Siyasi açıdan merkezde yer alan partiler arasındaki diyaloğun desteklenmesi, toplumsal temel değerler konusunda diyalog; dinler arası ve kültürel diyalog. Almanya ve Türkiye’ye yapılan ziyaret programları ile güncel politik gelişmeler ve meseleler hakkında kapsamlı haberlerin hazırlanması, bu çalışmaların tamamlayıcısı niteliğindedir. Bunların dışında, bazı etkinliklerin sunumları ve bildirileri, makale derlemesi olarak yayınlanmaktadır.