Partner

TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ (TGC)

TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ (TGC)

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 10 Haziran 1946’da Sedat Simavi önderliğinde kuruldu ve bugün 3.033 üyeye sahip etkin bir sivil toplum örgütü.
Web sayfasına…

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (TOSYÖV)

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (TOSYÖV)

Siyasete ve devlet idaresine karşı üyelerinin menfaatlerini temsil etmektedir. TOSYÖV, küçük ve orta ölçekli işletmeler için kapsamlı bir eğitim ve danışmanlık programı sunmaktadır. Burada özellikle önemli olan konular, iş kurma ve KOBİ Yönetim Danışmanlığıdır.
Web sayfasına…

Türk Demokrasi Vakfı (TDV)

Türk Demokrasi Vakfı (TDV)

Türk Demokrasi Vakfı, 20 Şubat 1987'de bir grup siyasetçi, işadamı, akademisyen ve gazeteci tarafından kar gütmeyen bir sivil toplum örgütü olarak kurulmuş olup, sınırlı ve seçkin üyelere sahiptir. Vakıf, temel hak ve hürriyetler içinde insan kişiliğinin serbestçe geliştirilmesini sağlamak için istikrarlı bir demokrasinin yaratılmasına yardımcı olmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda Vakıf, serbest piyasa ekonomisinin büyümesi ve yerleşmesine, demokratik değerlerin ve kurumların gelişmesine ve demokratik düşünce ve ideallerin Türkiye ile yurtdışında bütün insanlık için ortak ideal ve hayat tarzı haline gelebilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Web sayfasına…

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Daimi Sekretaryası (KEİ)

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Daimi Sekretaryası (KEİ)

KEİ 12 Üye ülkenin ekonomi, finansman, ulaştırma ve enerji konularında koordinasyon faaliyetini üstlenmektedir. Konrad-Adenauer-Stiftung'un bu ekonomi işbirliğinin bütünleşmesi amacıyla KEİ üye ülkelerinde Kobileri desteklemekte olan uluslararası toplantılar düzenlemektedir.
Web sayfasına…

ATAUM

ATAUM

Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Web sayfasına…

TANDEM

TANDEM

Türk-Alman Tandem Dayanışma ve Entegrayon Derneği
Web sayfasına…

Başkent SAM

Başkent SAM

Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi
Web sayfasına…

ORSAM

ORSAM

Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi
Web sayfasına…

USAK

USAK

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu
Web sayfasına…

HÜGO

HÜGO

Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi
Web sayfasına…

ODTÜ

ODTÜ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Web sayfasına…

TOVAK

TOVAK

Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı
Web sayfasına…

AVİM

AVİM

Avrasya İncelemeleri Merkezi
Web sayfasına…

KAGİDER

KAGİDER

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği
Web sayfasına…