Istanbul Security Conference 2017

Mayıs 7 Pazar

Tarih/Saat

7 - 9 Mayıs 2017

Yer

Istanbul

Türü

Tartışma

07–09.05.2017 tarihlerinde siyasetçilerin, diplomatların ve akademisyenlerin katılımıyla Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği ve Başkent Üni. Stratejik Araş. Merkezi işbirliğiyle İstanbul Security Konferansı düzenlenmiştir.

Şu dillerde de mevcuttur: Deutsch, English

İlk defa Haziran 2008’de Ankara’da hayata geçirilen güvenlik politikaları diyaloğu adı altında düzenlenen toplantıda, Türk ve Alman katılımcılar “Türkiye ve jeostratejik çevresi” isimli konferansta transatlantik ilişkiler, NATO, bölgesel istikrar ve güvenlik politikaları ile bu politikaların Avrupa’ya ve AB’ye etkisi gibi konularda fikir alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldiler.

Sonraki yıllarda bir dizi haline gelen bu konferanslarda KAS uzun süreli partner kuruluşu olan Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi ile birlikte bölgedeki ve dünyadaki güncel sorunlar üzerine eğilmeye başladı. Bu yıl 07-09 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul’da “Boundless Crisis, Integrity and Security” konulu konferansın 10ncu yılını kutlarken, bundan sonraki yıllara “Istanbul Security Conference” adı ve yeni kimliğiyle devam etmesine karar verildi.

İki gün boyunca toplam sekiz panelde Almanya, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Macaristan’dan katılan üst düzey dış ve güvenlik politika temsilcileri savunma stratejileri, uluslararası işbirliği, terör ve modern teknolojiler yardımıyla teröre karşı savaşma yöntemleri, küresel ekstremizm, Ortadoğu’da ve MENA bölgesinde jeopolitik güç dengelerinde değişim gibi konularda tartışma imkanı buldular. Konferans kapsamında transatlantik İlişkiler, Ortadoğu’daki orantısız güçlere karşı savaşma metotları, Rusya ile ilişkiler, NATO’nun geleceği ve MENA Bölgesinde güvenlik senaryoları gibi konular da ayrıca ele alındı.

Alman katılımcılar arasında Federal Almanya Başbakanlığı adına Dr. Joachim Bertele, Savunma Bakanlığı adına Kurmay Yarbay Martin Lammert ve Alman Federal Meclisi’nden bazı CDU Milletvekilleri yer aldılar (Thomas Bareiss, Matern von Marschall, Marian Wendt, Oliver Wittke). T.C. Dış İşleri Bakanlığı Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yrd. Fatma Ceren Yazgan ekstremizm ve etkileri hakkında bir sunum yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği Siyasi Danışmanı Justin P. Friedman uluslararası barış, güvenlik ve istikrar için güçlü bir NATO’nun gerekliliğini vurguladıktan sonra NATO’nun yeni üye ülkelerle büyüyebileceği ihtimali üzerinde durdu.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlemci Misyonu Başkanı Büyükelçi Ertuğrul Apakan, AGİT’in sorumlulukları ve ilkeleri üzerine bir konuşma yaptı. AGİT’in hedefleri arasında Ukrayna’ya yardım etmek ve diyalog ortamı sağlayarak gerginlikleri ortadan kaldırmanın yer aldığını vurguladı.

Macaristan Meclisi Bşk.Yrd. Gergely Gulyas, Avrupa’daki göç sorunu hakkında bilgi verdikten sonra Türkiye’ye bu konuda destek verilmesi gerektiğini iletti. İsraili temsilen IDC-Antiterörizm Enstitüsü’nden Jonathan Fighel ve The Harry Truman Enstitüsü’nden Micha’el Tuncham toplantıya katıldı. Bay Tanchum sunumunda transatlantik işbirliğinin yeterince etkin olmadığını, NATO ve AB’nin iyi müttefikler olduğunu, fakat Çin’in çeşitli coğrafi bölgelerde varlığını hissettirdiğini dile getirdi. Ayrıca konferansa çeşitli büyükelçilikler ve konsolosluklardan temsilciler de katıldı (Almanya Federal Cumhuriyeti, Hindistan, Japonya ve Macaristan).

Istanbul Security Conference geniş kapsamlı katılımı ve yeni uluslararası formatıyla katılımcılardan takdir topladı. Katılımcılar, konferansın güvenlik politikalarına yön verirken fikir alışverişi için platform oluşturmasındaki önemine vurgu yaptıktan sonra, devamlılığı konusunda talepte bulundular. Terörizm ve göç gibi küresel sorunların sadece kapsamlı uluslararası işbirliği sayesinde çözülebileneceği konusunda fikirbirliğine varıldı.

PAnel-1: "Avrupa'da Terörle mücadele" Thomas Bareiss (sağdan 2.) Alman parlamentosu üyesi Alman Parlamentosu Üyesi

Alman Mv. Thomas Bareiss (ortada) "Avrupa'da Terörle mücadele" panelinde

Panel-3: Küresel ekstremizm, Marian Wendt (d.v.l)

"Dünyada Ekstremism" panelinde Alman Mv. Marian Wendt (soldan ikinci)

Panel-4: "Transatlantik ilişkilerin geleceği" Justin P. Friedman (sağdan 2.), Ankara ABD Büyükelçiliği Siyasi danışmanı

Justin P. Friedman, ABD Büyükelçiliği Siyasi danışmanı "Transatlantik İlişkilerin Geleceği" panelindeki konuşmasıyla (sağdan ikinci)

Büyükelçi Ertuğrul Apakan, Ukrayna AGİT başkanı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği (AGİT) Ukrayna Özel Gözlemci Misyonu Başkanı Büyükelçi Ertuğrul Apakan

MENA Bölgesinde güvenlik senaryoları,Carsten Wieland (s.2.), Suriye-ve Ortadoğu uzmanı

"MENA Bölgesinde Güvenlik Senaryoları" konulu panelin konuşmacılarından Suriye ve Ortadoğu Uzmanı Dr. Carsten Wieland sunum yaparken görülmekte (soldan ikinci)

Muhatap kişi

Sven-Joachim Irmer

Türkiye Temsilcisi

Tel +90 312 440 40 80
Faks +90 312 440 32 48
Diller: Deutsch,‎ English,‎ Türkçe

Arzu Yüzgeç

Proje Sorumlusu

Tel +90 312 440 40 80
Faks +90 312 440 32 48
Diller: Türkçe,‎ Deutsch,‎ English