Ankara Uzmanlar Çalıştayı: “AB-Türkiye Protokolünün 444. Günü: Beklentiler ve Uygulamalar”

Temmuz 2 Pazar

Tarih/Saat

2 - 5 Temmuz 2017

Yer

Ankara

Türü

Uzman sohbeti

Ankara’daki Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği ile Göç ve İltica KAS Koordinasyonu 2 - 5 Temmuz 2017 tarihleri arasında “AB-Türkiye Protokolü: Beklentiler ve Uygulamalar” konulu bir uzmanlar çalıştayı düzenlemişlerdir.

Şu dillerde de mevcuttur: Deutsch, English

Değişik araştırma kurumlarından, Almanya Federal Parlamentosu ve aynı zamanda hükümet yetkililerinden toplam 18 uzman bu çalıştaya katılmışlardır. Konuşmaların merkezinde AB-Türkiye Protokolü çerçevesi ve mülteci kriziyle baş edilmesi yer almıştır. Bu program hükümet, siyasi çevreler, ulusal ve uluslararası örgütler, düşünce kuruluşları (thinktanks) ve üniversiteler ile yapılan görüşmeleri kapsıyordu. Böylece mültecilerin durumları ve AB-Türkiye Protokolü’nün uygulanması hakkında değişik izlenimler edinilebilmiştir.

Türkiye 2014 yılından beri dünya çapında mülteci kabul eden en önemli ülkelerden biridir. Şu an bu devlette koruma arayan yaklaşık 3,3 milyon insan kalmaktadır. Bu insanların çoğunluğu Suriye sınırına yakın bölgelerde veya kent merkezlerinde yaşamaktadırlar. Suriye meselesinin etkisiyle 2012 yılından beri Türkiye’nin mülteci hukukunda önemli gelişmeler olmuştur. Geçmiş yıllarda kısa süreli insani yardımlar ve mültecilerin yerleştirilmesi ve asgari ihtiyaçlarının karşılanması ön plana alınmışken artık istihdama, eğitim ve sosyal güvenliğe erişim Türkiye Hükümetinin ajandasında önemli bir yer tutmaktadır. Anahtar kelime toplumsal “uyum” olmuştur.

Müsteşar Selim Yenel ile AB Bakanlığı’nda yapılan görüşmede AB-Türkiye Protokolü’nün uygulanması ve AB yardımının aktarılması konuşulmuştur. Ak Parti Merkezi’nde Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Birimi Başkanı Dr. Ravza Kavakçı Kan, partisinin göçmen ve mülteci politikasıyla ilgili bir görüşlerini paylaşmıştır. Dr. Kerem Kınık ile gerçekleştirilen toplantıda ise mülteci krizinin yönetilmesinde Kızılay’ın bakış açısı, başarılı örnekler ve yaklaşan sıkıntılar görüşülmüştür. Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör de katılımcılara belediyelerin mültecilere yönelik yardımları hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamıştır. Türkiye’deki mültecilerin korunması ve statüsü ile AB-Türkiye Protokolü sonrasındaki değişim, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ni (UNHCR) temsilen Başkan Yardımcısı Bay Paolo Artini ve Uluslararası Mülteci Örgütü’nü (IOM) temsilen Türkiye Acil Yardım Koordinatörü Bay Mazen Aboulhousn ile görüşülmüştür. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları, Düşünce Kuruluşları ve Üniversite temsilcileriyle yapılan network görüşmelerinde konu daha da derinleştirilmiştir. Çalıştay katılımcıları arasında yapılan görüş alış verişi de önemli olup her uzman kendi deneyimleri hakkında bilgi verebilmiştir. Özellikle Avrupa İstikrar İnisiyatifi (ESİ) Başkanı ve AB-Türkiye Protokolünün fikir babalarından Gerald Knaus çalıştaya önemli bir ivme kazandırmış ve katılımcılara çalışmaların devamı için motivasyon sağlamıştır. Türk tarafı, şu an Almanya ile müzakereler sınırlı şekilde ilerlemekteyken bu verimli diyalog ortamını övmüş ve ziyaretleri memnuniyetle karşılamışlardır. Uzmanlar çalıştayı Türk basınında da yer almıştır.

Giriş olarak Hacettepe Üniversitesinden Göç ve Politika Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Murat Erdoğan katılımcılar için “Türkiye’de Suriyeli Mülteciler” metnini hazırlamıştır. Bakınız yayınlar.

1. In der AK Partei Zentrale empfangen von der stellv. Vorsitzenden der AK Partei Dr. Ravza Kavakçı Kan

Ak Parti Merkezinde Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ravza Kavakçı Kan tarafından kabul

Gesprächstermin im türkischen EU Ministerium mit Staatssekretär Selim Yenel

T.C. AB Bakanlığı’nda Müsteşar Selim Yenel’le Görüşme Randevusu

Gesprächsrunde im Türk Kizilay (roten Halbmond) mit dem Präsidenten Dr. Kerem Kınık

Türk Kızılay’ında Başkan Dr. Kerem Kınık ile görüşme

Zusammen mit dem stellv. Leiter der UNHCR Türkei Paolo Artini

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Başkan Yardımcısı Paolo Artini ile birlikte

Im Rahmen des Expertenworkshop mit Gerald Knaus von ESI

Uzmanlar Çalıştayı kapsamında Avrupa İstikrar İnisiyatifi (ESİ) Başkanı Gerald Knaus ile birlikte

Muhatap kişi

Sven-Joachim Irmer

Türkiye Temsilcisi

Tel +90 312 440 40 80
Faks +90 312 440 32 48
Diller: Deutsch,‎ English,‎ Türkçe

Kalbiye Nur Yeğnidemir

Proje Koordinatörü