BURSLAR

ALMANYA VE TÜRKİYE'DEKİ BURS OLANAKLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA:

Konrad-Adenauer-Stiftung Almanya'da eğitim görmek isteyen yabancı öğrencilere yüksek lisans ve doktora düzeyinde burs olanağı sağlamaktadır. Ancak 2001 yılından bu yana Türkiye'de seçme sınavları yapılmadığından, ilgililerin başvurularını doğrudan Sankt Augustin'deki merkez ofisimize iletmeleri gerekmektedir. Başvuru için gerekli tüm bilgilere aşağıdaki link üzerinden ulaşmak mümkündür. Adayların iyi düzeyde Almanca bilmeleri ön koşuldur ve dolayısıyla ilgi sayfa sadece Almanca görüntülenebilmektedir. Bu sebeple yazılı ve sözlü tüm soruların Almanya'daki merkez ofisimize yöneltilmesi gerekmektedir.

Yabancı öğrencilere Almanya'da burs olanakları