Yayınlar

Sayfa 3

Türkiye'deki Üniversite Öğrencilerinin Avrupa Birliği Algısı

Türkiye’nin nüfusunun çoğunluğunu gençlerin oluşturması dolayısıyla yüksek öğrenim alan gençlerin Avrupa Birliği hakkında bilinçli bir şekilde sahip oldukları pozitif ya da negatif algı, son dönemde Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yaşanan gelişmeler ışığında genel tablonun ortaya çıkarılması açısından oldukça önemlidir. Söz konusu kitapçık, Türkiye’de üniversite eğitimi alan gençlerin Avrupa Birliği’ne yönelik algılarının belirlenmesi ve bu çerçevede ileriye dönük stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlanması amacıyla ortaya çıkarılmıştır. devam…

4 Ekim 2013

TÜRKİYE’DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME

Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN

Türkiye’nin yönetim yapısı idari (genel), askeri, adli ve akademik olmak üzere dört alan üzerinde yükselmektedir. Bunlardan idari alan merkezi yönetim (başkent ve taşra örgütü) ile yerel yönetim parçalarından oluşur. Bu çalışmanın amacı diğer üç alanı dışarıda tutarak Türkiye’deki idari sistemi ve örgütlenmeyi özellikle mevzuat üzerinden analiz etmeye çalışmaktır. devam…

Ülkelerden haberler | 28 Mayıs 2013

Understanding Man, The World and Terrorism

Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı (BÜSAM) Ercan Çitlioğlu tarafından hazırlanan bu yayın küresel terörizmin sebep ve sonuçlarını ve siber terörizm olarak adlandırılan yeni tehditleri konu almaktadır. devam…

1 Mart 2013

Gazeteciliğe Giriş

Türkçe Mesleki El Kitabı

Bu yayın Hermann Schlapp'ın aynı adlı kitabının Türkçeye çevirisidir. devam…

11 Şubat 2013

KAS Türkiye Haber Bülteni

2. Sayı

Bu sayı 2012 yılının 2. yarısında düzenlemiş olduğumuz KAS etkinliklerini ve yayınlarımızı kapsamaktadır. devam…

Dr. Colin Dürkop | 31 Ocak 2013