Yayınlar

Sayfa 5

Başörtüsü - Bir Simgenin Örtüsünü Kaldırmak?

Araştırma

Başörtülü kadınlar artık Almanya'nın birçok yerinde caddelerin alışıldık görüntülerinden sayılmaktadır. Almanya'dakiler de dahil bir çok Müslüman kadın çeşitli sebeblerden dolayı kendiliklerinden başörtüsüne karar vermektedirler. Bu araştırmanın amacı bu kadınların motiflerini anlamak, onların toplumsal ve siyasi düşüncelerini ortaya çıkarmaktır. [Die Diskussion um das Kopftuch und die religiösen und politischen Implikationen seiner Trägerinnen ist nicht nur wichtiger Bestandteil der deutschen Islamdebatte. Auch in der Türkei ist das Thema sehr umstritten. Das Büro Ankara der Konrad-Adenauer-Stiftung legt daher eine türkische Fassung der vielzitierten Studie vor.) devam…

Frank Jessen, Dr. Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff | 2 Kasım 2006

Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler

Konferans Raporu

Bu kitap 22 Şubat 2006'de Ankara'da gerçekleştirmiş olduğumuz "Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler" konulu uluslararası toplantının sunumlarını içermektedir. devam…

20 Haziran 2006

Türkiye ve Avrupa'da Çok Dinli Yaşam - Geçmişte ve Günümüzde

Konrad-Adenauer-Stiftung'un 24.-25. Kasım 2005 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu konferansın raporlarını içermektedir. devam…

13 Nisan 2006

2005 Faaliyet Raporu

Konrad-Adenauer-Stiftung 2005 yılı Türkiye'deki faaliyetleri devam…

Frank Spengler, Dirk Tröndle | Ülkelerden haberler | 8 Mart 2006

Türkiye ve Almanya'da Eğitim Reformu

Seminer Raporu

Bu kitap 06 Haziran 2005'de Ankara'da gerçekleştirmiş olduğumuz "Türkiye ve Almanya'da Eğitim Reformu" konulu uluslararası seminerimizin sunumlarını içermektedir. Kitap vakfımızdan sağlanabilir. devam…

5 Ocak 2006