Partnerek

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány (SZPMA)

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány (SZPMA)

Magyarországon egy 2003-as parlamenti döntés után Közép- és Kelet-Európában elsőként német mintára létrejöttek az államilag finanszírozott pártalapítványok. A Fidesz pártalapítványa a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány lett. Feladata a politikai képzés: államilag elismert továbbképzési tanfolyamain több ezer önkormányzati képviselő vesz részt. Az alapítvány a civil szektor számára kiírt pályázatai, a roma integrációs projektek, a gazdasági klub, valamint az évenként átadott díjak révén a társadalom különböző rétegeivel áll kapcsolatban.
A weboldalra…

Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem

Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem

Az Andrássy Egyetem az egyetlen, teljesen német nyelvű egyetem a német nyelvterületen kívül. Az AUB Magyarország és Európa akadémiai joint-venture-je, amely közös, német nyelvű egyetemi hídként szolgál a dunai régió számára. A nemzetköziség innovatív profilját mutatja be a budapesti tudásközpontban. Az itt folyatott tanulmányok középpontjában Közép- és Kelet-Európa történelme, politikája, jogtörténete és gazdasága áll. Az AUB lehetőséget nyújt mester- és tovább-, valamint PhD-képzésre is.
A weboldalra…

Antall József Tudásközpont (AJTK)

Antall József Tudásközpont (AJTK)

A Tudásközpont egy politikai pártoktól és ideológiáktól, valamint napi politikától független intézet, amelynek elsődleges célja Magyarország első szabadon választott miniszterelnöke, Antall József (1932-1993) szellemi és intellektuális örökségének ápolása. A Tudásközpont alapítványi formában 2010 tavaszán alakult meg. Azóta a budapesti Corvinus Egyetemen működik. Az intézet fő tevékenységi körébe tartozik fiatal értelmiségiek számára olyan programok szervezése, amelyek a tudás széles palettáját tárják a résztvevők elé. A Tudásközpont ezenkívül kutatási munkában és politikai, valamint gazdasági publikációk készítésében is részt vesz.
A weboldalra…

Terror Háza Múzeum

Terror Háza Múzeum

A 2002-ben megnyitott Terror Háza Múzeum a magyar szabadság és demokrácia legjelentősebb szimbólumainak egyike. A múzeum 12 évvel a sikeres kelet-közép-európai antikommunista forradalmak után jött létre, maga az épület először 1944 és 1956 között a magyar nyilaskeresztesek központja volt, majd –több mint egy évtizeden át- a kommunista államrendőrség előzetes fogvatartottjainak börtönéül szolgált. Az „Andrássy út 60” rettegett házszám eggyé vált a terror és az erőszak fogalmával. Az itt kínzott, meggyilkolt magyar állampolgárok számát nem lehet pontosan megállapítani, de nagy a valószínűsége, hogy több mint tízezren estek áldozatul a terrornak. Az első Orbán-kormány döntésére az épületet múzeummá alakították, mely egyben emlékhellyé is vált. A kiállítás koncepcióját Schmidt Mária, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzor asszonya dolgozta ki. A történész vezette az építési munkálatokat is, a megalapítás óta ő a Terror Háza főigazgatója. Megnyitása óta a múzeum több mint 4 millió látogatót könyvelhet el, elnyerte többek között az Európai Múzeumok Fórumának különdíját, valamint „Az év múzeuma 2005” kitüntetést is.
A weboldalra…

Robert Schuman Intézet (RSI)

Robert Schuman Intézet (RSI)

A budapesti Robert Schuman Intézet 1991 óta szervez nemzetközi politikai továbbképzéseket és kurzusokat az Európai Néppárt közép- és kelet-európai testvérpártjainak. A képzések célja a demokratikus fejlődés segítése, politikai utánpótlás-generáció képzése és az azok közötti kapcsolatok erősítése, akik ugyanazon európai alapértékeket és politikai orientációt vallják magukénak.
A weboldalra…

Külügyi és Külgazdasági Intézet

Külügyi és Külgazdasági Intézet

Az intézet a Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alatt folytat nemzetközi és külügyi tárgyú kutatásokat. A nemzetközi kapcsolatok vizsgálata sokrétű előképzettséget és tudást feltételez, hiszen tárgykörei közé soroljuk a nemzetközi politikát, a nemzetközi jogot és a nemzetközi pénzügyeket, a diplomáciatörténetet és a számtalan szakpolitikai területet átfogó diplomáciai kapcsolatokat, a háborúkat és a terrorizmust, a nemzetbiztonság egyéb dimenzióit, a világgazdasági viszonyokat és a külgazdasági kapcsolatokat, a nemzetközi segítségnyújtást és fejlesztéseket, a nemzetközi szervezeteket és intézményeket, a transznacionális és (inter)regionális társulásokat.
A weboldalra…

Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ)

Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ)

A Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) célja a magyar települések érdekképviselete. A Szövetség részt vesz az önkormányzati szervezeteknek szóló egyeztető fórumokon és tagjaival, valamint partnereivel, valamint helyi képviselőkkel az önkormányzatiság fontos kérdéseit vitatja meg. A MÖSZ fontosnak tartja konferenciák, szemináriumok, képzések és kerekasztal-beszélgetések szervezését az önkormányzatokat érintő kérdésekről, hogy az ismeretek bővítéséhez hosszútávon hozzá tudjon járulni. A MÖSZ a következő szövetségekkel áll nemzetközi partneri kapcsolatban: AdR, CoE, CLRAE és CEMR.
A weboldalra…

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

1994. decembere, a kisebbségi önkormányzatok megválasztása után 1995. március 11-én választotta meg a német kisebbség elektori gyűlése a magyarországi németek politikai és kulturális képviseleti szervét, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatát. A 2011. évi CLXXIX. nemzetiségi törvény által kínált lehetőségek szerint az MNOÖ egy modern kisebbségpolitikát kíván megvalósítani. Az önkormányzat fő célja a nyelv, a szellemi örökség, a történelmi tradíciók, a magyarországi német identitás megőrzése és támogatása. Ide tartozik kulturális területen a német anyanyelv megőrzése és ápolása, oktatási területen a német nyelv oktatásának támogatása a magyar iskolarendszerben, nemzetközi kapcsolatok terén pedig a németországi cserekapcsolatok ápolása partneri kapcsolatok és programok révén. A kulturális autonómia megvalósítása, vagyis a magyarországi német intézmények saját fenntartásba történő átvétele biztosítja az MNOÖ fő tevékenységi körét. Ezzel egyidejűleg szeretnénk a jogi eszközök igénybevételével a Magyar Köztársaság és szomszédjai, mindenekelőtt a németnyelvű országok közötti partneri együttműködést támogatni.
A weboldalra…

Mathias Corvinus Collegium

Mathias Corvinus Collegium

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) egy Magyarországon és a világon is egyedülálló értékközösség. Intézményünkben kiemelkedően tehetséges fiatalok tanulnak, akik egy dinamikusan fejlődő csapatot alkotva fontos és értékes célok megvalósításán dolgoznak. Félezer tagból álló közösségünkben a Kárpát-medence szinte minden csoportjából és rétegéből találunk hallgatókat. Az alapítás óta eltelt időben az MCC Magyarország legkiválóbb, Európában is elismert interdiszciplináris képzőhelyévé vált. Az MCC olyan közösséget alkot, amely közvetlen környezetét és az ország jövőjét előremutatóan és felelősen tudja befolyásolni, alakítani.
A weboldalra…

Századvég Alapítvány

Századvég Alapítvány

A Századvég Alapítvány a magyarországi rendszerváltozásban aktív szerepet vállalt fiatal generáció szellemi arculatának kifejeződéseként jött létre. A kezdetben lap-, majd később könyvkiadásra vállalkozó alapítvány a magyar progresszió értékeinek és az európai fejlődés mintáinak bemutatására törekedett. Az alapító szakkollégiumi nemzedék fontos szerepet játszott az új magyar demokratikus jogállam és piacgazdaság megteremtésében.
A weboldalra…

Nézőpont Intézet

Nézőpont Intézet

A politikai és társadalmi elemzéssel és kutatással foglalkozó non-profit Nézőpont Intézetet 2006 nyarán alapították. Szolgáltatásai között megtalálható a politikai valamint szakpolitikai elemzések, közvélemény-kutatások készítése valamint konferenciák szervezése. Az Intézet rendszeresen ad ki kommentárokat a külföldi nyomtatott és elektronikus sajtónak. Tevékenységének egyik súlypontja a magyar politika iránt érdeklődő külföldi döntéshozók informálása.
A weboldalra…

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetséget (Fidesz) 1988-ban liberális antikommunista ellenzéki szervezetként hozták létre fiatal értelmiségiek. A szervezet azóta az ország legfontosabb konzervatív pártjává nőtte ki magát. A Fidesz első alkalommal 1998-ban tudott koalíciós kormányt alakítani, majd 2002 és 2010 között ellenzékben volt. A 2010-es parlamenti választásokon a szavazatok 52,73%-ával nyert. A második fordulóban a párt a közvetlen mandátumoknak köszönhetően tovább növelte előnyét és 2/3-os többségre tett szert. A Fidesz az Európai Néppárt, az International Democrat Union és a Kereszténydemokrata Internacionálé tagja, elnöke Orbán Viktor. Társadalmi kérdésekben a Fidesz konzervatív elveket vall és nagy hangsúlyt fektet az egyházi és családi értékekre.
A weboldalra…

Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP)

Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP)

A Kereszténydemokrata Néppárt az egyike azon magyar pártoknak, amelyek részt vettek a politikai rendszerváltásban 1990-ben. A KDNP a magyar politikai palettán a legfontosabb képviselője a keresztény értékeknek és a keresztény emberek pártja. Politikájával mindig is a jobbközép konzervatív pártokat támogatta és 2006-ban szövetséget kötött a Fidesz Magyar Polgári Szövetség frakciójával. A KDNP a rendszerváltás óta szorgalmazta Magyarország belépését az Európai Unióba és örömmel vált 2007-ben újra az Európai Néppárt, ezzel pedig az európai keresztény-demokata pártcsalád stabil tagjává. A párt elnöke Semjén Zsolt.
A weboldalra…

Fidelitas

Fidelitas

A Fidesz - Magyar Polgári Párt ifjúsági társszervezeteként, egy új nemzedék képviseletében alakult meg a Fidelitas 1996-ban. A markánsan jobbközép irányultságú nemzedéki tömörülést már a rendszerváltás után eszmélő nemzeti szabadelvű, konzervatív és kereszténydemokrata gondolkodású diákok hozták létre. A Fidelitas kezdetektől fogva sorai közé vár minden 14 és 35 év közötti fiatalt, aki felelősséget érez kisebb és nagyobb közösségeinkért, akinek fontos az őseinktől kapott kultúra megőrzése és továbbadása, környezetünk védelme, a keresztényi alapokon nyugvó szolidaritás eszméje, a tisztes versenyre épülő piacgazdaság gondolata, és az ezer éve európai, lélekben egységes magyar nemzet felvállalása.
A weboldalra…

Rákóczi Szövetség

Rákóczi Szövetség

A Rákóczi Szövetség 1989-es alapítása óta törekszik arra, hogy a magyar, szlovák, román, szerb és ukrán diákok közti kapcsolatot elmélyítse. Ezért a Szövetség több nyári rendezvényt is szervez: nyári tanfolyamot főiskolásoknak Szentendrén, nyári tábort 14-18 éveseknek Sátoraljaújhelyen és Győrben, valamint 10-14 éveseknek tábort Esztergomban és Baján. A Szövetség minden évben Budapesten rendezi a „Gloria Victis”-t közel 1 500 résztvevővel. A Gloria Victis az 1956-os forradalomnak állít emléket.
A weboldalra…

Nemzeti Emlékezet Bizottság

Nemzeti Emlékezet Bizottság

A Nemzeti Emlékezet Bizottságát az Országgyűlés az Alaptörvény U) cikk (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvénnyel állította fel. A Bizottság törvény szerinti feladata a kommunista diktatúrával kapcsolatos állami emlékezet megőrzése, a kommunista diktatúra hatalmi működésének feltárása, valamint a kommunista diktatúra alatt elkövetett, el nem évülő bűncselekmények elkövetői körének felderítésében együttműködés az ügyészséggel.
A weboldalra…

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) a magyar felsőoktatási rendszerben hármas célkitűzést követ, a rendőrségi és az országvédelmi szakember képzését (1), a magyar önkormányzatok, a védekezés és a rendőrségi szervek utánpótlását(2), valamin a közszolgálat egyes pályájai közotti átjárhatóság biztosítását. Az NKE két főiskola és egy egyetemi kar összeolvadásával jött létre 2012. január 1-jén. Az egyetemnek ca. 8.000 hallgatója és 600 oktatója van. A kutatást jelenleg két doktoriskola szavatolja, de 2013. őszéig két további PhD-program létrehozását tervezik. Az NKE-n a hallgatók vannak a figyelem központjában, ezt a széles körű szakkollégiumok, a hallgatói szervek, valamint a hallgatói szervezetek bizonyítják.
A weboldalra…

Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Germanisztikai Intézet

Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Germanisztikai Intézet

1794-ben II. József rendelkezésére a pesti egyetemen megalakult az ország első Német Nyelv és Irodalom Tanszéke, amelynek fő feladata a német nyelv pozicionálása volt Magyarországon. Az ELTE Bölcsészettudományi Karának Germanisztikai Intézete 1992-ben – az európai klasszikus germanisztikai intézetek mintájára – alakult meg. Germanisztikai nyelvtudomány, irodalomtudomány, német nyelvű kultúra, német mint idegennyelv és anyanyelv ill. kisebbségi nyelv, néderlandisztika és skandinavisztika az intézet oktatási és kutatási területei. Akkreditált BA, MA és PhD képzések keretében szerezhetnek diplomát az intézet hallgatói. Az itt tanuló diákok sokoldalú képzésben részesülnek elsősorban a német nyelvű kultúra, a germanisztikai nyelvtudomány és irodalomtudomány, a német nyelvű országok ismerete és a német mint kisebbségi nyelv területén. A német nyelvtanárképzésben az intézet elsősorban a német nyelv mint idegennyelv ill. anyanyelv, a német mint kisebbségi nyelv oktatására készíti fel inter- és multidiszciplináris kurzusokkal a tanárjelölteket. A nyelvoktatás hatékonyságát német, osztrák, dán, svéd, norvég, holland anyanyelvi lektorok segítik elő. A doktorjelöltek a doktori iskolákban a nyelvtudományi, az irodalomtudományi és a kisebbségtudományi kutatási területeken választott témájuknak megfelelően az intézet kutatási projektjeiben is aktívan részt vehetnek. Az országos és nemzetközi szinten is jelentős intézeti könyvtár több mint 100.000 német, holland és skandináv nyelvű kötettel és folyóiratokkal, valamint modern olvasóteremmel áll az oktatók és hallgatók rendelkezésére.
A weboldalra…

Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Jogi Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Jogi Kar

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) a legidősebb, legnagyobb és legnagyobb presztízzsel rendelkező egyetem Magyarországon, mely 2010-ben kezdte meg a 375. évfolyamát. Az ELTE jogi karán az oktatás 1667-ben indult. Nincsen más olyan jogi kar Magyarországon, amely megszakítás nélküli oktatási tevékenységet tudna felmutatni, ezen felül a kar a legrangosabb karok közé tartozik Közép-Európában. Az Állam- és Jogtudományi Kar számos nemzetközi kapcsolattal rendelkezik elsősorban európai egyetemekkel, és büszke arra, hogy hasonló külföldi intézményekkel közösen vesz részt oktatási és kutatási projektekben. Az utóbbi években a kar nagy hangsúlyt helyezett a szomszédos országok jogi karaihoz fűződő kapcsolatok javítására, azért hogy ez által elősegítse a regionális együttműködést a jogi képzés terén.
A weboldalra…

Pécsi Tudományegyetem - Germanisztikai Intézet

Pécsi Tudományegyetem - Germanisztikai Intézet

A Pécsi Pedagógiai Főiskolán 1956-ban vezették be a német szaktanári képzést. Egyetemi szinten a tanárképzés 1991 szeptemberében vette kezdetét. Ez a strukturális változás jelentős személyzeti és infrastrukturális fejlesztésekkel járt, melynek erdményeképp mind a hallgatók mind az egyetemi tanári kar száma megsokszorozódott. A Germanisztikai Intézet jó kapcsolatokat ápol külföldi partnerintézményekkel több európai országban.
A weboldalra…

Central European University

Central European University

A Közép-európai Egyetem az Amerikai Egyesült Államokban és a Magyar Köztársaságban akkreditált budapesti székhelyű felsőoktatási intézmény, amely posztgraduális képzést nyújt a társadalomtudományok, a bölcsészettudományok, a közgazdaságtudomány és a jogtudomány terén. Intézményünk kiemelten foglalkozik a társadalmi változások interdiszciplináris és összehasonlító kutatásával, a nyílt társadalmakba történő átmenet modelljeinek tanulmányozásával, valamint a nem nyugati fejlődési típust követő demokráciák elemzésével. Egyetemünk nagy hangsúlyt fektet az Európai Unió intézményrendszerének és bővítési lehetőségeinek tanulmányozására is.
A weboldalra…

Goethe Intézet

Goethe Intézet

A Goethe Intézet a Német Szövetségi Köztársaság világszerte tevékeny kulturális intézete. Tevékenységének célja, hogy elősegítse a német nyelv elsajátítását és a nemzetközi kulturális együttműködést. Emellett átfogó Németország-képet közvetít a kulturális, társadalmi és politikai életről szóló információk révén.
A weboldalra…

Külföldi Német Iskolák Központi Igazgatósága

Külföldi Német Iskolák Központi Igazgatósága

A Külföldi Német Iskolák Központi Igazgatósága kb. 90 alkalmazottal és mintegy 60 szaktanácsadóval gondozza a külföldi iskolai munkát. Világszerte kb. 1000 iskolát támogat anyagi eszközökkel és személyzettel, ezek közül 140 német külföldi iskola, amelyek túlnyomórészt magánkézben vannak.
A weboldalra…

Kommunizmus Bűnei Alapítvány

Kommunizmus Bűnei Alapítvány

Az alapítvány célja a kommunizmus magyarországi bűneinek feltárása, dokumentálása és megismertetése a társadalom minden tagjával, annak érdekében is, hogy a jövőben ne ismétlődhessenek meg azok az események, amelyek e jogsértéseket, az emberi és állampolgári jogok semmibe vételét okozták. Az Alapítvány tevékenységét a köz érdekében, annak hasznára végzi.
A weboldalra…

Centropa

Centropa

A Centropa 2001 óta végez kiemelkedően sikeres társadalomtörténeti kutatói munkát, melynek során elsődleges források alapján, személyes történeteken keresztül mutatja be a közép- és kelet-európai zsidóságot a 19–20. század fordulójától napjainkig. A Centropa célja egyrészt a zsidóság történeti örökségének megőrzése és elérhetővé tétele, másrészt olyan módszerek és megoldások kifejlesztése, melyek elősegítik a legmodernebb technológiák oktatásban való hasznosítását. Egyéni módszertanának segítségével a közoktatásban és informális oktatásban egyaránt hasznosítható innovatív segédanyagokat készít, melyek alkalmazásával a felnövekvő generációk múlthoz való viszonyának alakításához és a másságok elfogadásának tanításához kíván hozzájárulni. Saját fejlesztésű módszereinek népszerűsítésével segíti elő a kompetencia alapú oktatási formák térnyerését.
A weboldalra…

A Magyar-Német Ifjúságért Egyesület

A Magyar-Német Ifjúságért Egyesület

A Magyar-Német Ifjúságért Egyesület, vagyis a Jugendwerk azt a célt tűzte ki, hogy támogassa mindkét országban a gyermekek, fiatalok, fiatal felnőttek és az ifjúságpolitikáért felelős tisztségviselők közötti kapcsolatot. Ez elsősorban kölcsönös találkozók és iskolai, egyházi, egyetemi, sport- és kulturális csereprogramok, valamint nyelvtanfolyamok, sporttalálkozók és szakmai gyakorlatok keretein belül valósítandó meg. Minden, a Jugendwerk által támogatott tevékenység és program középpontjában a fiatalok Németországban és Magyarországon létrejövő kölcsönös találkozásai állnak.
A weboldalra…

Páneurópai Piknik ’89 Alapítvány

Páneurópai Piknik ’89 Alapítvány

Az alapítvány célja az 1989-es Páneurópai Piknik és határáttörés, valamint az általuk kiváltott események emlékének ápolása és objektív formában történő megőrzése az utókor számára. Céljainak megvalósításához az alapítvány számos módon járul hozzá: védi a rendezvény nevét, támogatja az évente megrendezésre kerülő ünnepi megemlékezést és a határáttörés helyszínén egy emlékpark felállítását, a fennmaradt dokumentumokból és emléktárgyakból állandó kiállítást szervez a Páneurópai Piknikről Sopronban, az 1989-es események történelmi feldolgozását szolgáló történészkonferenciákat rendez, támogatja a piknik autentikus történetét bemutató publikációk elkészítését és kiadását, politikai-kulturális versenyt szervez a téma iránt érdeklődő hazai és külföldi állampolgároknak és diákoknak, valamint népszerűsíti a rendezvényeket bel- és külföldön egyaránt.
A weboldalra…

Német Diplomások Egyesülete

Német Diplomások Egyesülete

A 20 éves fennállását ünneplő egyesület legfontosabb céljának a német-magyar kapcsolatok további elmélyítését, az egyesület tagjai között a kapcsolatok építését, egymás segítését – és a német diákhagyományok ápolását tekinti. Tagjai teljes tanulmányi idejüket német egyetemeken töltötték el, ott szerezték meg a diplomájukat is. Az egyesület legfontosabb programja az évente megrendezendő konferencia, amelynek az elmúlt 20 évben olyan kiemelkedő személyiségek voltak az előadói.
A weboldalra…

Stiftung Deutsche Kultur im östlichen Europa (OKR)

Stiftung Deutsche Kultur im östlichen Europa (OKR)

Az 1950-ben alapított Keletnémet Kultúratanácsot (Ostdeutscher Kulturrat) 2009-ben átnevezték Német Kultúra a keleti Európában Alapítvánnyá (Stiftung Deutsche Kultur im östlichen Europa - OKR). A szervezet síkra száll a kelet-közép és délkelet-európai német kultúra hagyományainak gondozásáért és megőrzéséért. A tudományos és kulturális kommunikáció támogatásával hozzájárult a keleti szomszédjaival történő történelmi-politikai határokon átívelő kölcsönös megértéshez. A Keletnémet Kultúratanács a kelet-közép-európai határok megnyílása után nemzetközi előadásokkal járta végig Németország keleti szomszédjainak városait, egyetemeit és kulturális intézményeit. Kiadta a „Kulturpolitische Korrespondenz” című lapot, kiállításokat szervezett, valamint határokon átívelő konferenciákat és előadások tervezett.
A weboldalra…

Károlyi József Alapítvány

Károlyi József Alapítvány

A Károlyi család által 1994-ben alapított Károlyi József Alapítvány célja a fehérvárcsurgói kastélyt az európai történelmi épületekben található kulturális centrumok hálózatába integrálni és egy európai kulturális találkozóhellyé alakítani. Az Alapítvány nemzetközi történelmi, gazdaságpolitikai, műemlékvédelmi, építészeti, mezőgazdasági és kertépítői konferenciákkal, valamint koncertekkel és fiataloknak szervezett programokkal és kiállításokkal támogatja Magyarország európai nyitását.
A weboldalra…

Edmund-Siemers-Stiftung

Edmund-Siemers-Stiftung

A közhasznú Edmund Siemers Stiftung magát a közjót szolgáló alapítványként definiálja, amely operatív és támogató szerepet is betölt. Edmund J. A. Siemers korábbi vállalkozói filozófiájának tradícióját ápolja. Németország két részének egyesülése és Kelet-Európa szabadsága a történelem ajándéka, amelyet utólag még ki kell érdemelni. Az újraegyesült Németország ismét Európa központjába lépett. Ebből új felelősség is adódik. Most egy jövőközpontú, szociálisan és ökológiailag felelősen gondolkodó politikára van szükség.
A weboldalra…

Magyar Páneurópa Unió

Magyar Páneurópa Unió

A Magyar Páneurópa Unió 1923-ban jött létre. Magyarország szovjet megszállását követően 1948-ban a kommunista államhatalom betiltotta. Újjáalapítására 1988-ban került sor, Habsburg Ottó EU parlamenti képviselő jelenlétében. Ezután az MPEU országosan közhasznú társadalmi szervezetté vált, tagja lett a Nemzetközi Páneurópa Uniónak, majd számos sikeres tanácskozást szervezett Magyarország NATO- és EU csatlakozásának előmozdításához. Az elmúlt két évtizedben társadalmi-szociális és környezetvédelmi problémákkal egyaránt foglalkozott. Budapest mellett öt vidéki városban működik szervezete. Eddigi elnökei: prof. Dr. Szentágothai János, Dr, Gróf Bethlen István, végül Dr. Andrássy Gábor PhD.
A weboldalra…

Regional Environmental Center

Regional Environmental Center

A Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) független nemzetközi szervezet, amelyet Magyarország, az Egyesült Államok és az Európai Bizottság alapított 1990-ben. Ennek a nem elkötelezett, profitorientált tevékenységet nem folytató szervezetnek a jogi alapját az az alapító okirat képezi, amelynek több mint harminc aláírója van.
A weboldalra…