Se nem nagy, se nem októberi? Konferencia 1917-ről

A Történelemtanárok Egylete rendezi meg a Történelemtanárok 27. Országos Konferenciáját

október 14 szombat

Dátum/idő

2017. október 14., 10.00 - 15.30

Helyszín

Kossuth Klub, Múzeum u. 7, Budapest, Magyarország

Típus

szakmai konferencia

Ez a torténelemtanárok egyetlen, évente megtartott, jelentós tradíciÓval rendelkezó tudományos tanácskozása. Konferenciánkra a torténelemtanárok és diákok mellett szokás szerint érdeklódóket is várunk.

Elérhető nyelvek Deutsch

Az államszocializmus idején ünnep volt, a marxista történetírás sokáig új történelmi periódus (a "legújabb kor") kezdeteként tekintett az 1917. november 7-i bolsevik hatalomátvétel szimbolikus időpontjára. A konferencia célja, hogy egy évszázad elmúltával felidézze, mi is történt Oroszországban ezen a napon, valóban tekinthető-e a NOSZF-ként ("Nagy Októberi Szocialista Forradalomként") meghatározott esemény nagynak, szocialistának, októberinek és forradalomnak. Nemcsak a legendává nemesült részletek valóságtartalmára vagyunk kíváncsiak (eldördült-e az Auróra ágyúja, mit is jelentett a Téli Palota ostroma, milyen szerepe volt Leninnek és Sztálinnak az események irányításában stb.), hanem sokkal inkább arra: hogyan értékeli a történettudomány bő negyedszázaddal a kommunista világrend és a Szovjetunió összeomlása után az akkor történteket, hogyan illeszkedett az orosz és az európai történeti fejlődésbe, milyen kapcsolódási pontjai voltak az első világháború 1917 előtti és utáni történéseihez? Továbbá: mit és hogyan tanítsunk a bolsevikok hatalomátvételéről, közvetlen és közvetett hatásairól az iskoláinkban?

A konferencián egy másik évfordulóra is megemlékezünk: a reformáció 500 éves jubileumának alkalmából a konferencia során szakmai előadások hangzanak el arról, hogy a 20. század különböző korszakaiban, eltérő politikai (azon belül: oktatáspolitikai) körülmények között hogyan jelent meg a reformáció a történelemtanítás pedagógiai folyamataiban, elsősorban a tankönyvek tükrében.

Magyar nyelvű konferencia

Registrációt erre a címre kell elküldeni: ml@tte.hu

Megközelítés

Nagyobb térképnézet

Kapcsolattartó

Frank Spengler

Képviseletvezető

Frank Spengler
Tel. +36 1 487501-0
Fax +36 1 487501-1

Bence Bauer, LL.M

Projektkoordinátor

Bence Bauer, LL.M
Tel. +36 1 487 501-0
Fax +36 1 487501-1
Nyelvek: Deutsch,‎ English,‎ Français,‎ Polski,‎ Magyar