Európai identitás(ok), identitások Európában

Elérhető nyelvek Deutsch

2017. március 24-25-én Fehérvárcsurgón került megrendezésre a Konrad-Adenauer-Stiftung és a Károlyi Alaptívány közös szakmai konferenciája Európai indentitás(ok), identitások Európában címmel A 80 résztvevő gondolatcseréjének középpontjában az “európai identitásról” szóló párbeszéd állt.

A konferenciát George Károlyi párizsi magyar nagykövet nyitotta meg, aki rávilágított arra, hogy nem szerencsés a nemzeti és az európai identitást egymással összehasonlítani: ezek ugyanis kiegészítik egymást és nem egymás ellenpólusai. A római szerződések 60. évfordulójára emlékezve a nagykövet elmondta: Az Európai Unió atyái nemcsak meggyőződött európaiak voltak, hanem keresztény értékeket is képviseltek. Ezt követően Dr. Martonyi János volt külügyminiszter és Dr. Koller Boglárka, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense foglalkoztak a ma Európájának identitásjelenségével és –problematikájával.

Prof. Anne Marie Thiesse előadásának középpontjában az EU kulturális programjai álltak, Prof. Göncz Borbála, a Corvinus Egyetem Szociológiai és Társadalompolitikai Intézetének munkatársa pedig a magyarországi nyilvánosságon és a politikai eliten belüli nemzeti és európai identitás viszonyával foglalkozott.

Délután Dr. Markus Ingenlath, a Német-Francia Ifjúsági Szövetség főtitkára referált a német és a francia fiatalok identitástudatáról, Ifigeneia Vamvakidou, a görögországi Nyugat-Macedón Egyetem professzor asszonya pedig egy, a fiatalok identitásával foglalkozó kvantitatív kutatáson keresztül vázolta a görög hallgatók körében tapasztalható nacionalista tendenciákat és idegenellenességet.

Dr. Marko Čudić Danilo Kiš jugoszláv és Aleksandar Tišma szerb írók példáján keresztül foglalkozott az identitás kérdésével, őt Merényi Zita előadása követte a gasztronómiáról és az identitásról mint generációkon átívelő projektről. A napot az egyesült Európa identitása és politikai rendszerének témakörére épülő vita zárta Prof. John O'Sullivan (Duna Intézet, Prága), Prof. Georg Kreis (Baseli Egyetem), Mgr. Juraj Marušiak politikatudós, újságíró és történész, és Eric Fournier, magyarországi francia nagykövet részvételével.

A nemzetközi szakmai konferencia második napjára vitakört szerveztek, melynek középpontjában a kultúra, a multikulturalizmus és az európai víziók álltak. A kerekasztalon Prof. Dr. Anton Pelinka, a CEU Politikaitudományi Tanszékének vezetője, Prof. Dr. Wanda Jasząbek, a Politikatudományi Lengyel Intézet Germanisztikai Osztályának munkatársnője, Dr. René Cuperus, a Wiardi Beckmann Stichting, a holland Partij van de Arbeid Think Tank nemzetközi ügyekért felelős igazgatója és Dr. Koloman Brenner, egyetemi docens, az ELTE Germanisztikai Intézetének helyettes vezetője vettek részt.

A délutánt egy olyan területnek szentelték, melynek identitásokra gyakorolt hatását sokszor alulértékelik: a népi kultúrának és a zenének. A szekcióban Prof. Dr. Barna Gábor, Prof. Kiss Gy. Csaba, Dr. Adrian Toader-Williams és Prof. Bruno Moysan osztották meg gondolataikat a hallgatósággal.

A résztvevők a két nap során nyíltan vitatták meg egymással az európai identitás kihívásait és egyetértettek abban, hogy azt erősíteni kell annak érdekében, hogy legyőzzük az Európában tapasztalható válsághelyzeteket. A konferencia egy nagyszerű koncerttel zárult.

Szerző

Federico Kalbermatten

Lista

Rendezvénybeszámolók

Megjelenés

Magyarország, 2017. április 3.