Undertaking the compilation of New History Textbook at School Level

Đổi mới công tác biên soạn sách giáo khoa lịch sử bậc phổ thông

Ngày 28/10, các chuyên gia hàng đầu về biên soạn và giảng dạy lịch sử đã tham dự buổi tọa đàm về những thách thức trong việc biên soạn giáo trình sách giáo khoa lịch sử phổ thông theo hướng tinh giản, hấp dẫn và phù hợp với thởi đại công nghệ mới.

Workshop Improvement of the Juvenile Justice System

Bảo vệ quyền lợi chính đáng của trẻ vị thành niên là ưu tiên hàng đầu của Hệ thống tư pháp người chưa thành niên

KAS Việt Nam và Vụ Pháp Luật Hình Sự, Bộ Tư Pháp, đã tổ chức buổi hội thảo nhằm đánh giá những hạn chế của pháp luật hiện hành đối với tội phạm vị thành niên. Hội thảo cũng ưu tiên thảo luận những việc cần thiết để xây dựng hệ thống tư pháp thân thiện với trẻ vị thành niên.

Dialogue and professional training workshop on legal services

Đối thoại và tập huấn về nghiệp vụ pháp chế

Vụ Các Vấn Đề Chung Về Xây Dựng Pháp Luật, Bộ Tư Pháp, đã tổ chức đối thoại nhằm trao đổi, thảo luận và tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện các hoạt động xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật. Sau thảo luận là khóa tập huấn về nghiệp vụ pháp chế cho nhân viên ngành tư pháp.


Xin chào các bạn

Văn phòng Đại diện Viện Konrad Adenauer (KAS) tại Hà Nội đảm nhận các hoạt động tại Việt Nam. Mục tiêu hoạt động chính của KAS là hỗ trợ dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền và mở rộng nền kinh tế thị trường xã hội. Các dự án của KAS nhằm góp phần tăng cường hơn nữa sự ổn định lâu dài về chính trị cũng như phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam.

thêm…


Ấn phẩm

Báo Cáo Kinh Tế Vĩ Mô Việt Nam - Quý II 2018

Quý 2 chứng kiến mức tăng trưởng tích cực, 6,79% (yoy), mức tăng Quý 2 cao nhất trong 10 năm. Khu vực nông, lâm, thuỷ sản và dịch vụ tiếp tục có sự phục hồi mạnh mẽ. Khu vực công nghiệp và xây dựng cũng tăng trưởng rất cao ở mức [...] thêm…

Báo Cáo Kinh Tế Vĩ Mô Việt Nam Quý I - 2018

Quý 1 chứng kiến mức tăng trưởng cao hiếm thấy, 7,38% (yoy), cao nhất trong 10 năm. Khu vực nông, lâm, thuỷ sản và dịch vụ có sự cải thiện mạnh so với các năm trước. Khu vực công nghiệp và xây dựng cũng tăng trưởng rất cao ở mức [...] thêm…

Báo cáo Kinh tế Quý IV/2017

Trong nước, sau Quý 3 tăng trưởng cao bất thường, Quý 4 thậm chí được báo cáo mức tăng ấn tượng hơn với 7,65% (yoy), góp phần đưa GDP cả năm đạt 6,81%, vượt mục tiêu Quốc hội đề ra. Khu vực nông, lâm, thuỷ sản và dịch vụ năm 2017 [...] thêm…

Tất cả ấn phẩm xuất bản ›

Liên hệ ›

Konrad-Adenauer-Stiftung

Văn phòng Đại diện Viện Konrad-Adenauer tại Việt Nam

104 Xuan Dieu Street
Ha Noi, Viet Nam
điện thoại +84 24 37 18 61 94 /95 /96
Fax +84 24 37 18 61 97