experts and participants pose for a photo after the first session of the conference.

Phát Huy Quyền Làm Chủ Của Người Dân ở Khu Vực Đông Á

Tại hội thảo về quyền làm chủ của người dân ở Đông Á, các chuyên gia đã thảo luận những trở ngại thực thi dân chủ mặc dù điều này đã được quy định trong hiến pháp. Các học giả cũng nêu ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy dân chủ cơ sở ở khu vực này. Hội thảo do Viện KAS và trường ĐH KHXH&NV tổ chức.

Video: Đối thoại Biển lần 3: Phỏng Vấn Chuyên Gia về Luật Biển

Đối thoại Biển lần thứ 3 đã chạm đến những chủ đề nhạy cảm liên quan đến luật Biển quốc tế và Biển Đông. GS. Herman J.Kraft và TS. Yan Yan trả lời phỏng vấn của KAS về mức độ ảnh hưởng của sức mạnh bên ngoài khu vực và những ưu tiên cần giải quyết. thêm…

Institute of State and Law citizens participation

Các chuyên gia luật thảo luận sự tham gia của người dân và quản lý xã hội và nhà nước

Ngày 6/6, các chuyên gia luật và đại diện Bộ Tư Pháp, Sở Tư Pháp Huế và TP Hồ Chí Minh đã sôi nổi thảo luận về sự tham gia của người dân vào quản lý nhà nước và xã hội thông qua các quyền cụ thể như quyền ứng cử, trưng cầu dân ý, bỏ phiếu, và tham gia các tổ chức xã hội.


Xin chào các bạn

Văn phòng Đại diện Viện Konrad Adenauer (KAS) tại Hà Nội đảm nhận các hoạt động tại Việt Nam. Mục tiêu hoạt động chính của KAS là hỗ trợ dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền và mở rộng nền kinh tế thị trường xã hội. Các dự án của KAS nhằm góp phần tăng cường hơn nữa sự ổn định lâu dài về chính trị cũng như phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam.

thêm…


Ấn phẩm

Báo cáo Kinh tế Quý IV/2017

Trong nước, sau Quý 3 tăng trưởng cao bất thường, Quý 4 thậm chí được báo cáo mức tăng ấn tượng hơn với 7,65% (yoy), góp phần đưa GDP cả năm đạt 6,81%, vượt mục tiêu Quốc hội đề ra. Khu vực nông, lâm, thuỷ sản và dịch vụ năm 2017 [...] thêm…

Báo cáo kinh tế vĩ mô Việt Nam Quý III - 2017

Số liệu công bố cho thấy kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao bất thường trong Quý 3, với mức tăng trưởng 7,46% (yoy), cao nhất trong vòng 07 năm qua, cao hơn nhiều so với quý trước (6,17%) cũng như cùng kỳ các năm trước (2015: [...] thêm…

Konrad-Adenauer-Stiftung tiếc thương Helmut Kohl

Nói về sự ra đi của cựu Thủ tướng Liên bang Helmut Kohl, chủ tịch của Viện Konrad Adenauer và cựu Chủ tịch Nghị viện Châu Âu, ông Hans-Gert Pöttering đã tuyên bố: thêm…

Tất cả ấn phẩm xuất bản ›

Liên hệ ›

Konrad-Adenauer-Stiftung

Văn phòng Đại diện Viện Konrad-Adenauer tại Việt Nam

104 Xuan Dieu Street
Ha Noi, Viet Nam
điện thoại +84 24 37 18 61 94 /95 /96
Fax +84 24 37 18 61 97