Liên hệ

Đối tác phụ trách

Peter Girke

Head of KAS Vietnam

Peter Girke
điện thoại +84 24 37 18 61 94 /95 /96
Fax +84 24 37 18 61 97
Ngôn ngữ: Deutsch,‎ English,‎ Français

Nguyen Minh Tuyen

CHANH VAN PHONG

Nguyen Minh Tuyen
điện thoại +84 24 37 18 61 94 /95 /96
Fax +84 24 37 18 61 97
Ngôn ngữ: tiếng Việt,‎ Deutsch,‎ English

Nguyen Ngoc Bich

Ke toan

Nguyen Ngoc Bich
điện thoại +84 24 37 18 61 94 /95 /96
Fax +84 24 37 18 61 97
Ngôn ngữ: tiếng Việt,‎ Deutsch

Pham Hoang Diep

Trợ lý kế toán

Pham Hoang Diep
điện thoại +84 24 37 18 61 94 /95 /96
Fax +84 24 37 18 61 97
Ngôn ngữ: tiếng Việt,‎ Deutsch,‎ English

Vu Huyen

THU KY

Vu Huyen
điện thoại +84 24 37 18 61 94 /95 /96
Fax +84 24 37 18 61 97
Ngôn ngữ: tiếng Việt,‎ Deutsch

Pham Thi To Hang

Quan ly du an

Pham Thi To Hang
điện thoại +84 24 37 18 61 94 /95 /96
Fax +84 24 37 18 61 97
Ngôn ngữ: tiếng Việt,‎ English

Ingrid Habets

Project Manager

Ingrid Habets
điện thoại +84 24 37 18 61 94 /95 /96
Fax +84 24 37 18 61 97
Ngôn ngữ: English,‎ Deutsch

Ngo Minh Nguyet

Trợ lý dự án

Ngo Minh Nguyet
điện thoại +84 24 37 18 61 94 /95 /96
Fax +84 24 37 18 61 97
Ngôn ngữ: English,‎ tiếng Việt

Vu Van Long

Fahrer

Vu Van Long
điện thoại +84 24 37 18 61 94 /95 /96
Fax +84 24 37 18 61 97
Ngôn ngữ: tiếng Việt,‎ English

Địa chỉ

Konrad-Adenauer-Stiftung

Văn phòng Đại diện Viện Konrad-Adenauer tại Việt Nam

104 Xuan Dieu Street
Ha Noi, Viet Nam
điện thoại +84 24 37 18 61 94 /95 /96
Fax +84 24 37 18 61 97

Chỉ dẫn đường

Hiển thị bản đồ lớn hơn