Báo cáo phân tích kinh tế độc lập Quý III

tháng 10 11 Thứ tư

Thời gian

Ngày 11 tháng năm 2017, 14:00 - 17:00

Địa điểm

Hanoi

Loại hình

Đối thoại với chuyên gia

Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách sẽ công bố báo cáo kinh tế quý III với phần bình luận phản biện của các nhà kinh tế học nổi tiếng trong nước. Tham gia buổi họp báo có đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước.

 

Đối tác phụ trách

Peter Girke

Head of KAS Vietnam

Peter Girke
điện thoại +84 24 37 18 61 94 /95 /96
Fax +84 24 37 18 61 97
Ngôn ngữ: Deutsch,‎ English,‎ Français

Đối tác

Vietnam Institute for Economic and Policy Research (VEPR)