Tăng cường chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh thực thi hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam

tháng 10 25 Thứ tư

Thời gian

Ngày 25 tháng năm 2017, 08:30-17:00

Địa điểm

Hanoi

với

Dr. Wolfgang Manig, Prof. Cheong Inkyo, Dr. Le Xuan Sang, Dr. Tran Toan Thang, Assoc. Prof. Dr. Dao Quang Vinh, Dr. Le Van Hung, Dr. Phan Minh Ngoc, Dr. Tran Minh Tuan

Loại hình

Hội thảo

Chuyên gia từ ĐSQ Đức sẽ phân tích hiệp định EVFTA từ góc nhìn của Đức và EU. Hội thảo cũng sẽ thảo luận các giải pháp cải cách môi trường kinh doanh cũng như đánh giá tác động của hiệp định và hàm ý chính sách cho Vietnam.

 

Đối tác phụ trách

Peter Girke

Head of KAS Vietnam

Peter Girke
điện thoại +84 24 37 18 61 94 /95 /96
Fax +84 24 37 18 61 97
Ngôn ngữ: Deutsch,‎ English,‎ Français