Sách: Thuật Ngữ Pháp Lý

Trong các văn bản pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

tháng 10 9 Thứ hai

Thời gian

Ngày 9 tháng năm 2017, 14:00-17:00

Địa điểm

Hanoi

Loại hình

Hội thảo thực hành

Hội thảo sẽ lấy ý kiến đánh giá của chuyên gia về cuốn từ điển Thuật Ngữ Pháp Lý trong các văn bản luật của Quốc hội và UB Thường vụ Quốc hội. Cuốn từ điển dự kiến được xuất bản vào cuối năm 2017.

 

Đối tác phụ trách

Peter Girke

Head of KAS Vietnam

Peter Girke
điện thoại +84 24 37 18 61 94 /95 /96
Fax +84 24 37 18 61 97
Ngôn ngữ: Deutsch,‎ English,‎ Français