Đánh Giá Hiệu Quả Hoạt Động Của Các Tổ Chức Hành Chính và Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập

tháng 10 12 Thứ năm

Thời gian

Ngày 12 tháng năm 2017, 08:30 - 17:00

Địa điểm

Hanoi

Loại hình

Hội thảo

Mục đích của hội thảo là nhằm thu thập các ý kiến đánh giá, góp ý và định hướng của các chuyên gia trong việc cải cách cách đánh giá hiệu quả công việc của các tổ chức hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam.

 

Đối tác phụ trách

Peter Girke

Head of KAS Vietnam

Peter Girke
điện thoại +84 24 37 18 61 94 /95 /96
Fax +84 24 37 18 61 97
Ngôn ngữ: Deutsch,‎ English,‎ Français