Khóa Đào tạo Giảng viên Báo chí

tháng 4 16 Thứ hai

Thời gian

Ngày 16 - 18 tháng năm 2018

Địa điểm

Hanoi

với

Chuyên gia báo chí Marie Kronmarker, cựu giảng viên chính Chương trình Báo chí Fojo, Đại học Linneaus, Thụy Điển

Loại hình

Hội thảo thực hành

Khóa học này sẽ cung cấp cho học viên kiến thức và bộ công cụ để dạy các khóa báo chí trong tương lai. Nhà báo Kronmarker sẽ giúp học viên hình dung vai trò của họ khi là giảng viên, đồng thời giới thiệu cho họ những mô hình khóa học tiêu biểu.

 

Đối tác phụ trách

Peter Girke

Head of KAS Vietnam

Peter Girke
điện thoại +84 24 37 18 61 94 /95 /96
Fax +84 24 37 18 61 97
Ngôn ngữ: Deutsch,‎ English,‎ Français

Đối tác

Vietnamese Journalist Association (VJA)