Báo cáo kinh tế quý I/2018 - Viện Nghiên Cứu Kinh Tế và Chính Sách

Đánh giá độc lập về chính sách kinh tế vĩ mô của Việt Nam

tháng 4 10 Thứ ba

Thời gian

Ngày 10 tháng năm 2018, 14:00-17:00

Địa điểm

Hanoi

với

Ts. Nguyễn Đức Thành, Bà Phạm Chi Lan, Ông Trương Đình Tuyển, Ts. Lê Đăng Doanh, Ts. Nguyễn Trí Hiếu, Ts. Phạm Thế Anh

Loại hình

Đối thoại với chuyên gia

Ts. Nguyễn Đức Thành sẽ trình bày báo cáo về tình hình kinh tế vĩ mô trong nước Quý I/2018. Các chuyên gia kinh tế sẽ tham gia bình luận và phản biện bản báo cáo. Phần hai của hội thảo sẽ dành để các chuyên gia giải đáp câu hỏi của báo giới.

 

Đối tác phụ trách

Peter Girke

Head of KAS Vietnam

Peter Girke
điện thoại +84 24 37 18 61 94 /95 /96
Fax +84 24 37 18 61 97
Ngôn ngữ: Deutsch,‎ English,‎ Français

Đối tác

Vietnam Institute for Economic and Policy Research (VEPR)