Khóa đào tạo Báo Chí Kinh Tế

tháng 5 22 Thứ ba

Thời gian

Ngày 22 - 25 tháng năm 2018

Địa điểm

Ninh Binh

với

Nhà Báo Leslie Wayne, GS về báo chí kinh tế thuộc ĐH Báo Chí Columbia, Mỹ

Loại hình

Hội thảo thực hành

Khóa học cung cấp cho học viên kỹ năng sử dung số liệu kinh tế vĩ mô toàn cầu, cách liên hệ các số liệu này với tình hình kinh tế trong nước và cuộc sống người dân nhằm viết được các bài báo hấp dẫn và có sức nặng phục vụ độc giả trong nước.

 

Đối tác phụ trách

Peter Girke

Head of KAS Vietnam

Peter Girke
điện thoại +84 24 37 18 61 94 /95 /96
Fax +84 24 37 18 61 97
Ngôn ngữ: Deutsch,‎ English,‎ Français

Đối tác

Vietnamese Journalist Association (VJA)