Khu Đô Thị Sáng Tạo Tại TP Hồ Chí Minh

Thảo luận một lộ trình chiến lược

tháng 4 12 Thứ năm

Thời gian

Ngày 12 tháng năm 2018, 08:30-17:00

Địa điểm

TP Hồ Chí Minh

với

GS.TS. Nguyễn Tiến Dũng, TS. Trương Trung Kiên, Ông, Nguyễn Đăng Tuyến, GS. TS. Nguyễn Anh Thi, Ông Lê Văn Thanh, Ông. Bùi Đào Thái Trường, Ông Nguyễn Đỗ Dũng, Ông Christopher Lewis Malone, Ông Yung Keat Phua, GS.TS Võ Trí Hảo

Loại hình

Hội thảo thực hành

Các học giả, các nhà hoạch định chính sách, chính quyền địa phương và doanh nghiệp sẽ thảo luận triển vọng và thách thức của Thành Phố đáng sống và văn minh, đồng thời lập kế hoạch xây dựng Khu Sáng Tạo Phía Đông gồm quận Thủ Đức, Quận 2 và Quận 9.

 

Đối tác phụ trách

Peter Girke

Head of KAS Vietnam

Peter Girke
điện thoại +84 24 37 18 61 94 /95 /96
Fax +84 24 37 18 61 97
Ngôn ngữ: Deutsch,‎ English,‎ Français